Suomen Akatemialta rahoitus saamentutkimukselle

Suomen Akatemia on myöntänyt 567 672 euron tutkimusrahoituksen Oulun ja Lapin yliopiston yhteiselle saamelaisuuden tutkimushankkeelle.

saamelaiset
giellagas-instituutti
Anja Kaarret / Yle Sápmi

Yliopistoissa aiotaan tutkia, miten alkuperäiskansoja koskevia sopimuksia ja vaatimuksia on sovellettu Pohjoismaissa ja Suomessa.

– Lähtökohtana on ajatus kansainvälisten virtausten kotouttamisesta tavalla, jossa vaikutteita ei vain omaksuta, vaan niiden käyttökelpoisuutta ohjaavat myös saamelaisten omat pyrkimykset sekä paikalliset erityisolot, hanketta vetävä professori Veli-Pekka Lehtola sanoo yliopistojen tiedotteessa.

Nelivuotisessa hankkeessa tutkitaan myös muun muassa Suomen saamelaiskäräjien poliittista vaikutusvaltaa, saamelaista käsityötä yhteiskunnan rakentajana, saamelaista poronhoitoa ja saamelaisia naispoliitikkoja.

Tutkimushanketta johtaa saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta. Lisäksi hankkeen johto- ja tutkimusryhmään kuuluvat saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen ja velvoiteoikeuden professori, oikeustieteiden tiedekunnan dekaani Juha Karhu Lapin yliopistosta sekä Giellagas-Instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman ja sosiologian professori Vesa Puuronen Oulun yliopistosta. Hanke on osa Suomen akatemian arktista tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa korkeatasoista, poikkitieteellistä ja ongelmalähtöistä arktista tutkimusta Suomessa.