AVI: Päätös Näkkälän paliskunnan jaosta voi kestää pitkälle kevääseen

Päätös Näkkälän paliskunnan jaosta voi vaatia uusia selvityksiä ja se voi kestää koko kevään. Mutta jos AVI päättää, ettei hyväksy uusia paliskuntien rajoja, voi päätös tulla jo tammikuun aikana, kertoo läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska.

Kotimaa
Läänineläinlääkäri Riso M. Ruuska
Lapin AVI:n läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska käsittelee Näkkälän paliskunnan jakoasiaa.YLE/Raimo Torikka

Päätös Näkkälän paliskunnan jaosta ja paliskunnan uusien rajojen vahvistaminen voi kestä pitkälle kevääseen, lausuu Lapin aluenhallintovirasto. Jos AVI päättää, ettei hyväksy uusia paliskuntien rajoja, voi päätös tulla jo tammikuun aikana, kertoo asiaa AVI:ssa hoitava läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska.

Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt paliskunnan jakoasiassa lausuntoja kahteen otteeseen syksyn aikana. Lausunnot on pyydetty Enontekiön kunnalta, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Lapin liitolta, Lapin Poliisilaitokselta, Metsähallitukselta, Paliskuntain yhdistykseltä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, Saamelaiskäräjiltä ja
Suomen porosaamelaiset- ja Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset -yhdistyksiltä.

AVI käsittelee asiaa tammikuussa

Määräaika lausuntojen antamiseen on nyt päättynyt. Saamelaiskäräjät on hakenut jatkoaikaa tammikuulle lausuntonsa antamiseen, kertoo Ruuska. AVI:ssa odotetaan nyt käräjien lausuntoa, jonka saapumisen jälkeen asian käsittelyä jatketaan.

– Asia etenee varmaan sillä tavalla, että tässä odotellaan sitä saamelaiskäräjien lausuntoa. Sen jälkeen katsotaan näitä lausuntoja ja kokonaisuutta, onko asia valmis päätöksentekoon vai pitääkö siinä vielä tehdä jotain selvityksiä, selittää läänineläinlääkäri Ruuska asiankulkua AVIssa.

Päätösaikataulu riippuu siitä, katsooko AVI vielä tarvitsevansa asiassa lisäselvityksiä.

– Olenkin yleensä sanonut, että jos AVI näiden perusteella päätyy siihen, ettei paliskunnan jakoa ei vahvisteta, niin pystytään tekemään nopeastikin päätös, selittää Ruuska aikataulua.

– Jos prosessia jatketaan, tulee harkittavaksi pitääkö siinä tehdä vielä jotain selvityksiä maankäyttöasioista alueella ja tarvitseeko järjestää mahdollisesti kuulemistilaisuutta tai muuta ennenkuin asia ratkaistaisiin.

Lausuntoja puoleats ja vastaan

Läänineläinlääkäri Ruuska kertoo, että AVI:n saamat lausunnot asiassa ovat paliskunnan jakamisen puolesta ja sitä vastaan.

– Ihan samalla tavalla kuin paliskunnan osakkaiden kuulemisessa lokakuussa tuli lausunnoissa mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Aikaisintaan päätös Näkkälän paliskunnan jakoasiassa voi tulla tammikuussa.

– Aikasintaan tammikuussa AVI päättää asiasta. Mutta jos joudutaan jatkamaan selvityksiä asiassa, niin menee varmaan pitkälle kevääseen, ennenkuin asiassa saadan päätös, kertoo Ruuska.

AVI:n päätöksestä on mahdollista valittaa

Näkkälän paliskunnan jakoprosessi ei pääty AVI:n päätökseen, sillä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ja Ruuska pelkääkin, että valitusprosessista tulee pitkä.

– Tämä AVI:n päätös on nimenomaan se valituskelpoinen ratkaisu.

– Tuntuu, että tässä on niin ristiriitaisia näkemyksiä, että tuli asiassa päätös suuntaan tai toiseen, niin on hyvin todennäköistä, että se käy hallinto-oikeuskierroksen ja korkeimman hallinto-oikeuden, ennenkuin se on lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen päätös ja voidaan ryhtyä näihin jakamistoimenpiteisiin, lopettaa AVI:n läänineläinlääkäri Risto M. Ruuska.

Näkkälän paliskunnan kokous päätti kokouksessa kesällä jakaa paliskunta kahtia. Nyt asiaa käsittelee Lapin aluehallintovirasto, sillä poronhoitolain mukaan AVI vahvistaa paliskuntien rajat.