Kansalaisaktiivit vetoavat maakuntapoliitikkoihin Vuoksen järvilohikannan puolesta

Niin sanottu Palokki-työryhmä esittää Palokinkosken vapauttamista sekä ympäristön kunnostamista järvilohi- ja järvitaimenkannan pelastamiseksi Vuoksen vesistössä. Nyt ryhmä pyrkii saamaan maakuntahallitukset asian taakse.

luonto
Saimaan järvilohi
YLE / Riikka Heikkilä

Kansalaisryhmä ajaa edelleen Heinäveden Palokinkosken vapauttamista. Niin kutsutun Palokki-työryhmän mukaan Palokin kutualueiden muuttaminen edullisemmaksi lohikaloille on ainoa keino pelastaa luontaiset järvilohi- ja järvitaimenkannat Vuoksen vesistössä.

Ruopatuissa koskissa ei ole enää riittävän suojaisia paikkoja kalanpoikasten varttumiselle vaellusikään asti. Voimalaitoksen purkaminen tai lähellä olevien virtausalueiden kunnostaminen otollisemmaksi lisääntymiselle voisi ryhmän mukaan turvata järvitaimenen ja järvilohen tulevaisuuden vesistössä.

Palokki-työryhmä luovutti esityksensä tänään Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntahallituksille. Pohjois-Savon maakuntahallitus vastasi jo kannattavansa Palokinkosken kunnostamista. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus saa esityksen käsiteltäväkseen ensi viikolla.

Palokinkoski sijaitsee kolmen maakunnan rajalla Heinävedellä, Lintulan ja Valamon luostareiden välissä. Palokin voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjala.