Työnantajansa toimintaa kritisoineelle sosiaalityöntekijälle harkitaan kurinpitotoimia

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä halutaan vaientaa julkista keskustelua sairaanhoitopiirin sisäisistä asioista. Viime viikolla johtava sosiaalityöntekijä kritisoi sijaisuuksien täyttämiseen vaadittavaa menettelyä julkisesti. Sairaanhoitopiiri pohtii nyt, rikkoiko virkamies puheillaan lojaalisuusperiaatetta työnantajaansa kohtaan. Hallinto-oikeuden professorin mukaan kunnallisen toimijan avoin päätöksenteko on tärkeää.

Kuva: Yle

Yle Häme kertoi viime viikolla niin sanotusta täyttölupamenettelystä, jossa sairaanhoitopiirin johdosta koostuva työryhmä päättää pidempien sijaisuuksien ja toimien täyttämisestä.

Johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara kritisoi menettelyä julkisesti. Ristavaaran mukaan toimintatapa ei välttämättä tuota säästöjä: vakanssien täyttämättä jättäminen voi johtaa siihen, että asiakas ei saa riittävästi apua, mikä taas voi tuottaa myöhemmin suuren laskun.

Ristavaara kertoo, että sairaanhoitopiirissä ei arvioitu, miten resurssin poisto vaikuttaa potilaan kokonaistilanteeseen ja hoitoprosessiin.

Heini Ristavaara on ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa Suomen Keskustan listalla.

Epäkohdat käsitellään sairaanhoitopiirin sisällä

Nyt sairaanhoitopiirissä mietitään, onko virkamies rikkonut ulostulollaan lojaalisuusperiaatetta työnantajaansa kohtaan ja onko hänelle syytä antaa esimerkiksi varoitus.

Minun mielestäni nämä epäkohdat ovat sairaanhoitopiirin sisäisiä.

Tapio Vekka

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka on lähettänyt Ristavaaralle ja sairaanhoitopiirin johdolle asiasta sähköpostia, jossa hän pyytää johtavia virkamiehiä tarkistamaan, millaisia mahdollisuuksia sairaanhoitopiirillä työnantajana on puuttua Ristavaaran toimintaan. Vekka kirjoittaa, että yksityisessä yrityksessä tällainen toiminta johtaisi varoitukseen.

Vekka kertoo kannattavansa avointa keskustelua, mutta hänen mielestään epäkohdat tulisi käsitellä sairaanhoitopiirin sisällä.

– Minun mielestäni nämä epäkohdat ovat sairaanhoitopiirin sisäisiä. Meillä on sovitut säännöt siitä, kuka näistä asioista tiedottaa, ja minun mielestäni tiedottaminen hoidetaan sitä kautta.

Toimintaa ei voi kehittää, jos ongelmista vaietaan

Sairaanhoitopiirin täyttölupamenettelyä julkisesti kritisoinut johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara on asiasta toista mieltä.

Lojaalius on myös sitä, että nostetaan esiin heikomman eli asiakkaan asia.

Heini Ristavaara

– Minusta avoimuudesta ja erilaisesta näkemyksestä ei pidä rangaista, mikäli sillä pyritään parantamaan asiakkaan saamaa hoitoa ja palvelua. Mutta johdolle näyttää olevan tärkeämpää imagokysymykset kuin se, että miten kokonaisuus näyttäytyy työntekijöiden ja lähiesimiesten silmin.

Ristavaaran mielestä toimintaa ei voi kehittää, jos epäkohtia ei voi tuoda julkisesti esiin, varoituksen pelossa.

– Lojaalius on myös sitä, että nostetaan esiin heikomman eli potilaan, asiakkaan asia. Organisaatiossa muut eivät välttämättä allekirjoita tätä huolta. Minä näen, että hiljaiselle potilaalle pitää antaa ääni organisaation läpi.

Olen varmaan elävä esimerkki siitä, että kritisoija halutaan vaientaa.

Heini Ristavaara

– Minun mielestäni vaientamisen kulttuurista tulisi puhua julkisesti. Olen varmaan elävä esimerkki siitä, että kritisoija halutaan vaientaa.

"On kunnallisen toimijan oma etu, että avoimuus toimii"

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta tukee Heini Riistavaaran näkemystä. Avoin päätöksenteko on tärkeää monestakin syystä.

– Ehkä tässä on unohtunut julkisen toiminnan perusidea. Kunnat ja kuntayhtymäthän toimivat nimenomaan yleisen edun toteuttamiseksi. Siinä mielessä on ihan paikallaan, että meillä veronmaksajillakin on mahdollisuus saada tietoa ja kriittisiä arvioita kunnallisen toimijan menettelyistä ja toimintatavoista. Minusta se on myös kunnallisen toimijan omaksi eduksi, että avoimuus toimii.

Edit: Lisätty maininta siitä, että Heini Ristavaara on ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa Keskustan listalla.

Edit: "Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin luottamusmiesjohto" vaihdettu muotoon "Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä".