Timo sai aikaan ennakkotapauksen – Veripalvelu lisää tietoa autismista

Kälviäläisperheen taistelu Asperger-poikansa verenluovutusluvan puolesta sai SPR:n Veripalvelun perehdyttämään työntekijöitään autismin kirjoon. Veripalvelu jakaa myös poikkeuksellisesti tietoa tilasta, joka ei ole lähtökohtaisesti este luovutukselle.

Kuva: Antti Kolppo / Yle

Veripalvelu tarkentaa ohjeistustaan Aspergerin ja muiden autismin kirjon henkilöiden arvioinnista verta luovutettaessa. Henkilökunta saa perehdytyspaketin ja Veripalvelun verkkosivuille lisätään tietoa autismista. Lisäksi näille luovuttajille annetaan mahdollisuus käyttää virallista tulkkia, mikäli he kokevat esimerkiksi lomakkeiden täyttötilanteet hankaliksi.

Pysyviä verenluovutuskieltoja riitautetaan hyvin harvoin. Harvinaista on myös se, että Veripalvelu ryhtyy jakamaan verkkosivullaan tietoa asiasta, joka ei ole este verenluovutukselle. Pääasiassa sivuilta löytyy lähinnä tietoa siitä, mitkä sairaudet tai asiat estävät verenluovutuksen.

Harvinaisesta tapauksesta siis opittiin, myöntää lääkäri Johanna Castrén Veripalvelusta.

– Aina kun syntyy haasteellinen tilanne ja käydään läpi, onko tarpeen miettiä uusia systeemejä, niin kaikki saatu oppi on äärimmäisen arvokasta.

Veripalvelulla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon luovuttajissa on autismin kirjon henkilöitä. Tieto auttaa kuitenkin aina:

– Kun henkilökunnalle tulee aiempaa selkeämmin tietoa, sillä on iso merkitys ymmärryksen lisäämisessä.

Henkilökuntaa ohjeistetaan ensi vuoden alussa, jolloin myös nettisivuja täydennetään. Kokkolassa työ on jo tehty.

Luovuttajalle mahdollisuus tulkkipalveluun

Autistinen henkilö voi myös jatkossa käyttää virallista tulkkia apunaan verenluovutustilanteessa, jos hänelle on myönnetty oikeus Kelan tulkkipalveluun.

Autismin kirjolle tyypillisiä, ulospäin näkyviä erityispiirteitä ovat alan yhdistyksen mukaan poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin sekä rajoittunut, stereotyyppinen käytös. Esimerkiksi lomakkeiden täytössä voi olla hankaluuksia:

– Autismin kirjo ei mitenkään aiheuta luovutusestettä. Haasteita syntyy kuitenkin joskus, kun joka kerta täytetään hyvinkin yksityiskohtainen kyselu, jota tarkennetaan vielä haastattelulla. Siinä voidaan tarvita apua, sanoo lääkäri Johanna Castrén Veripalvelusta.

Castrén muistuttaa, että verenluovutustilanne lomakkeineen ja haastatteluineen on tiukasti säädelty eikä sitä voi muuttaa. Ainoa vaihtoehto tilanteen helpottamiseksi on tarjota tulkkia avuksi samalla tavoin kuin vaikkapa kuulovammaiselle luovuttajalle.

Omainen tai ystävä ei tällaiseksi avuksi kelpaa, sillä auttajan on oltava autettavasta riippumaton.