1. yle.fi
  2. Uutiset

Julkisen puolen eläkelaitosten läpinäkyvyyttä lisätään

Valtion eläkerahaston ja kunnallisen eläkelaitoksen Kevan hallinto on tarkoitus tehdä läpinäkyväksi yksityisten eläkelaitosten tapaan.

Kotimaan uutiset

Hallitus esittää useita toiminnan läpinäkyvyyttä lisääviä säännöksiä valtion eläkerahaston ja kunnallisen eläkelaitoksen Kevan hallintoon.

Esityksen mukaan lakeihin lisättäisiin säännökset muun muassa Kevan ja valtion eläkerahaston sisäpiiristä, sisäpiirin arvopaperiomistuksia koskevasta rekisteristä, velvollisuudesta pitää luetteloa luottamustehtävistä ja johdon ja sen lähipiirin liiketoimista.

Hallitus esittää myös Finanssivalvonnalle valtuuksia valvoa laitosten sisäpiirisäännösten noudattamista.

Valtiovarainminsteriäö valmistelee vielä erikseen säädöksiä Kevan hallinnosta, rahoituksesta ja valvonnasta. Samalla valmistellaan muut jo yksityisissä eläkelaitoksissa käyttöönotetut säännökset riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Näistä on jo sisäisiä säännöksiä, mutta nyt niistä on tarkoitus säätää laissa.

Jatkoesitykset valmistellaan valtiovarainministeriössä ensi keväänä.

Lue seuraavaksi