Velkajärjestelyyn entistä helpommin

Pienyrittäjät ja työttömät voivat päästä uuden lain myötä aiempaa hieman helpommin velkajärjestelyn piiriin. Samalla kaikille veloille määrätään vanhenemisaika.

talous

Velkajärjestelyyn voi päästä vuodenvaihteen jälkeen aiempaa helpommin. Velkajärjestelylain muuttuminen tarkoittaa samalla, että myös pienyrittäjille tulee tietyin edellytyksin mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn.

Samalla lakia muutetaan niin, että työnteko velkajärjestelyn (siirryt toiseen palveluun) aikana on entistä kannattavampaa.

Käytännössä pienyrittäjä voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä. Se on halvempi ja kevyempi menettely, kuin käytössä ollut yrityssaneeraus-menettely.

Edellytyksenä on, että yrityksen toiminnan pitää olla niin kannattava, että yritys kykenee hoitamaan kulunsa ja velallinen maksamaan edes osan veloistaan.

Myös työttömien tilanne kohenee

Myös työttömien mahdollisuus velkajärjestelyyn helpottuu. Tähän mennessä on tulkittu, että työtön työllistyy ja voi sen jälkeen hoitaa velkansa. Uuden lain myötä 18 kuukautta työttömänä olleelle työttömyys ei enää ole este velkajärjestelylle.

Joissain tapauksissa velkajärjestelyyn voi päästä nopeamminkin.

Sen sijaan avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön ja osakeyhtiön kautta toimineet eivät pääse uudenkaan lain myötä yksityishenkilön velkajärjestelyn piiriin.

Uudessa laissa säädetään myös kaikkien velkojen vanhenemisesta. Käytännössä kaikille veloille säädetään lopullinen vanhenemisaika, esimerkiksi verovelan vanhenemisaika on tulevaisuudessa viisi vuotta.