Bussikuskien, lehdenjakajien ja pysäköinninvalvojien pelko kasvaa

Työssään joutuu väkivallan tai sen uhan kohteeksi vuosittain yli 100 000 suomalaista. Trendi on kasvussa aloilla, joilla työturvallisuuden parantaminen on hankalaa, sanovat Ylen aamu-tv:ssä vierailleet Haastavat asiakastilanteet - Väkivalta työssä -kirjan kirjoittajat.

Aamu-tv
Poliisiammattikorkeakoulun Satu Ranta-Eskola ja Jari Hyyti.
Työelämän turvattomuus ja väkivalta on lisääntynyt monissa ammateissa. Vuosittain väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuu yli 100 000 työntekijää. Aamu-tv:ssä vierailleet Satu Rantaeskola ja Jari Hyyti ovat kirjoittaneet aiheesta kirjan Haastavat asiakastilanteet - väkivalta työssä. Kirjassa annetaan mm. käytännön vinkkejä, miten purkaa väkivaltaiseksi ajautumassa oleva tilanne.

Työssä koettu turvattomuus ja työväkivalta ovat lisääntyneet monissa ammateissa, vaikka kokonaisturvallisuus Suomessa on kehittynyt parempaan suuntaan.

Vuosittain väkivallalle tai sen uhalle altistuu yli 100 000 työntekijää, ja määrä on kasvussa.

Aiemmin esillä on enimmäkseen ollut vartijoiden, poliisien ja hoitoalalla työskenetevien kohtaama väkivalta. Näillä aloilla on jo ryhdytty toimenpiteisiin ja saatu tuloksiakin.

Haastavat asiakastilanteet - Väkivalta työssä -kirjan kirjoittajat haluavat nostaa esiin myös alat, joilla ongelma on vielä suhteellisen uusi.

– Linja-auton kuljettajat, varhaisjakajat ja pysäköinninvalvojat kohtaavat työssään yhä useammin väkivaltaa. Näillä aloilla työturvallisuuden parantaminen on vaikeaa, Jari Hyyti sanoo.

Väkivallasta täytyy aina kertoa työnantajalle

Työssä kohdattu väkivalta on useimmiten työyhteisön ulkopuolisen, kuten asiakkaan, aiheuttamaa.

– Asiakaskontakteja on myös sosiaali- ja opetusalalla. Työntekijää saatetaan uhkailla, jos asiakas ei vaikka saa tiettyä etuutta. Uhkailutilanteissa on aina fyysisen väkivallan riski, sanoo Satu Rantaeskola.

Uhkailu voi pahimmillaan kohdistua myös työntekijän perheeseen. Työntekijää on saatettu uhata työpaikalla jopa teräaseella.

Asiantuntijat muistuttavat, että työntekijä on velvoitettu kertomaan väkivallasta työnantajalle ja työnanataja on velvoitettu arvioimaan työpaikalla väkivallan riskit ja järjestämään jälkihoitoa.

Moni työntekijä kokee väkivaltatilanteiden jälkeen epävarmuutta siitä, soveltuuko alalle.

– Kukaan ei saisi jäädä yksin kokemuksen kanssa. Henkistä tukea on oltava saatavilla, Jari Hyyti sanoo.

Teoksen kirjoittajat toimivat Poliisiammattikorkeakoulussa turvallisuusalan opetus- ja asiantuntijatehtävissä.