Tutkimus: Kaksikielisyydelle kyllä, pakkoruotsille ei

Tuoreen selvityksen mukaan kolme neljästä haluaa, että ruotsin kielen opiskelu olisi vapaaehtoista.

Kotimaa
Ruotsin tunti koulussa.
Yle

Kolme neljästä suomalaisesta luopuisi pakkoruotsista. Åbo Akademin tutkimuksen mukaan 62 prosenttia kansasta on sitä mieltä, että koulussa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta kuin ruotsia.

Kuitenkin suurin osa vastaajista suhtautuu ruotsin kieleen Suomessa myönteisesti. Esimerkiksi 69 prosenttia on sitä mieltä, että ruotsin kielen ja kulttuurin katoaminen Suomesta olisi vahinko.

Valtaosa katsoo myös, että maamme johtavien poliitikkojen tulisi hallita sekä suomen että ruotsin kielet. Yli puolet on sitä mieltä, että ruotsinkielisille tulee taata palvelut heidän omalla kielellään.

Tutkimukseen vastasi vastasi runsaat 7300 henkilöä. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa suomalaisten mielipiteitä ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisista.

Samalla tutkitaan keskustelua pienryhmissä

Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk selvittää Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijoiden kanssa lisäksi, miten keskustelu pienryhmissä vaikuttaa osallistujien mielipiteisiin. Pienryhmissä käytyyn kansalaiskeskusteluun on osallistunut 326 ihmistä. Åbo Akademin mukaan tutkimusmateriaalia on paljon ja sen analysointi on vasta alussa.

Tutkimuksen perusteella on aikanaan arvioitavissa, miten tavallisia kansalaisia voisi ottaa nykyistä paremmin mukaan poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.