Käräjäoikeus hylkäsi syytteen Kuopion putkakuolemasta

Vartijaa syytettiin virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hänen työvuoronsa aikana päihtynyt mies kuoli poliisin putkaan. Käräjäoikeuden mukaan vartijan huolimattomuus oli kokonaisuuden kannalta vähäinen.

vartijat

Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt vartijaa vastaan nostetun syytteen Kuopiossa vuonna 2012 tapahtuneesta putkakuolemasta. Oikeuden mukaan vartija laiminlöi päihtyneiden riittävän valvonnan mutta katsoi, että virkavelvollisuuden rikkomista oli kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä. Käräjäoikeuden mukaan jäi näyttämättä se, että vartija olisi syyllistynyt rikokseen.

Vartija ei ollut työvuoronsa aikana käynyt tarkastamassa säilössäpitotilaa ovelta eikä ollut ottanut tilaan puheyhteyttä, vaikka menehtynyt mies oli ollut samassa asennossa koko vartijan työvuoron ajan. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että vartijan menettely ei ollut tarkoituksellista tai tietoista.

Käräjäoikeuden mukaan vartijalla oli ollut samanaikaisesti valvottavanaan 20 ihmistä ja tämän lisäksi myös muita työtehtäviä. Työtehtävien moninaisuus oli oikeuden mielestä heikentänyt vartijan mahdollisuutta tehdä oikeanlaisia havaintoja säilöön otetuista. Vartijan huolimattomuuteen oli olennaisesti vaikuttanut se, että työvuorossa oli ollut vain yksi vartija.

Käräjäoikeus otti huomioon myös sen, että päihtyneiden valvontaa koskeva Pohjois-Savon poliisilaitoksen järjestyssäännön tiukentuminen oli tullut vartijan tietoon vasta muutama viikko tapahtuman jälkeen. Kyseisen järjestyssäännön mukaan tilat olisi pitänyt tarkastaa tunnin välein joko ovelta tai valvomosta kameravalvonnalla ja puheyhteydellä.

Kuopiolaismies oli tuotu Pohjois-Savon poliisilaitoksen poliisivankilaan Kuopioon vuoden 2012 tammikuussa ja laitettu säilössäpitotilaan klo 18.24. Mies oli liikkunut viimeisen kerran klo 18.42. Vartija oli mennyt säilytystilaan vasta seuraavana aamuna klo 5.45, jolloin hän oli todennut säilöön otetun miehen menehtyneen.

Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi tuomion kansliatuomiona.