Koulut opettavat pian työelämän ja yrittäjyyden perusteita

Jo lähivuosina kaikissa kouluissa opetetaan medialukutaitoa, yrittäjyyden perusteita ja ilmaisutaitoa.

Kotimaa
Koululainen selaa kirjaa tukiopetuksessa.
Yle

Koulujen opetussuunnitelmien uudistus on sinetöity tänään perjantaina. Yli kaksi vuotta valmisteltu uudistus tähtää siihen, että koulujen opetus vastaisi ympäröivän maailman muuttumiseen.

Opetushallitus ilmoitti esikouluja, peruskouluja ja lisäopetusta koskevista muutoksista tänään.

Jatkossa peruskoulujen arkea on laaja-alainen oppiaineet ylittävä osaaminen. Laaja-alaista osaamista ovat muun muassa kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutuksen ja ilmaisun taidot. Myös arjen taidot sekä muun muassa kuvan ja median lukutaito nousevat tärkeiksi. Lapsille halutaan opettaa tieto- ja viestintäteknologia, joka kuuluu kansalaistaitoihin. Myös työelämän ja yrittäjyyden perusasiat on määrä opetella jo koulussa.

Uusi opetussuunnitelma tulee kouluihin porrastetusti elokuun 2016 ja elokuun 2019 välillä.

Uudistusta on valmisteltu laajassa yhteistyössä koulujen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Valmisteluvaihetta kommentiin 4000 kertaa ja lausuntojakin laadittiin 233 kappaletta.