Työttömyys jatkoi kasvuaan loppuvuonna – työttömyys pitkittyy

Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastoista käy ilmi, että pitkäaikais- ja piilotyöttömyys ovat lisääntyneet viime vuoden marraskuusta.

Kotimaa

Suomen työttömyysluvut synkkenivät entisestään marraskuussa.

Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun) työvoimatutkimuksen mukaan viime kuussa oli työttömänä 215 000 ihmistä. Työttömien määrä kasvoi 6 000 ihmisellä vuoden takaiseen verrattuna.

Marraskuun työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Kasvua viime vuoteen oli 0,2 prosenttia.

Vuoden aikana lisääntyi erityisesti piilotyöttöminen määrä 8,4 prosentilla. Piilotyöttömänä oli 156 000 ihmistä ja kasvua viime marraskuuhun oli 12 000. Tilastokeskus katsoo piilotyöttömäksi henkilön, joka haluaisi ansiotyötä, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen kuukauden aikana. Syy työnhausta luopumiseen voi olla esimerkiksi opiskelu, lasten hoito tai terveys.

Työ- ja elinkeinoministeriön rekisterissä oli 326 500 työtöntä työnhakijaa viime kuussa. Työnhakijoiden määrä kasvoi viime vuoden marraskuusta 30 600:lla. Myös lomautettujen määrä kasvoi samaan aikaan 2 000:lla. Lomautettuja oli 36 000.

Erityisen hälyttäviä ovat pitkäaikaistyöttömyysluvut. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi melkein 19 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Myös nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä oli 5 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Eniten työttömyys lisääntyi vuoden aikana Pohjanmaan (16 %), Uudenmaan (16 %) ja Satakunnan (12 %) Ely-keskusten alueilla.

Samaan aikaan avoimien työpaikkojen määrä kasvoi. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 32 200 uutta avointa työpaikkaa eli 2 400 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Viime kuun lopussa TE-toimistoissa oli avoinna 58 800 työpaikkaa.

Tilastokeskuksen ja TEM:n ilmoittamien lukujen erot selittyvät eri lähdeaineistoilla ja tutkimusmenetelmillä sekä erilaisilla työttömyyden määritelmillä.