1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Amazonin suoalueen suojelu estäisi valtavien hiilipäästöjen vapautumisen ilmakehään

Tutkijat ovat kartoittaneet Amazonin sademetsän laajimman suoalueen kokonaispinta-alan ja hiilivaraston ensimmäistä kertaa. Jos alueen hiilimäärä pääsisi ilmakehään, se vastaisi arviolta 40 prosenttia kaikista hiilipäästöistä, joita fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuu vuodessa.

Amazon-joki. Kuva: Mast Irham / EPA

Tutkijaryhmän mukaan Amazonin sademetsän suurimman suoalueen suojelulla voitaisiin välttää suuret hiilipäästöt ilmakehään.

Tutkijat laskivat suoalueeseen varastoituneen hiilen määrän maastohavaintojen ja kaukokartoituksen perusteella. Suoalue sijaitsee lähes Englannin kokoisessa tektonisessa altaassa.

– Uuden tutkimuksen mukaan varastoituneen hiilen määrä pinta-alaa kohden on suurimmillaan soilla. Näissä ekosysteemeissä suurin osa hiilestä ei ole kuitenkaan varastoinut puihin vaan metsän pohjalle kerrostuneisiin turvekerrostumiin, kertoo tutkija Outi Lähteenoja Turun yliopiston tiedotteessa.

Suoalueelle arvioidaan varastoituneen yli kolme miljardia tonnia hiiltä. Tästä 90 prosenttia on turpeessa.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuvien hiilipäästöjen olevan 8,5 miljardia tonnia vuodessa. Jos Amazonin sademetsän suurimman suoalueen hiilimäärä vapautuisi ilmakehään, se vastaisi noin 40 prosenttia IEA:n arvioimista vuosittaisista hiilipäästöistä.

– Nämä suot kattavat vain kolme prosenttia Perun metsäalasta, mutta niihin on varastoitunut hiilimäärä, joka vastaa lähes 50 prosenttia kaikkien Perun metsien maanpäälliseen osaan varastoituneesta hiilestä, kertoi Leedsin yliopiston apulaisprofessori ja tutkimusryhmän jäsen Tim Baker YK:n Liman ilmastokokouksen yhteydessä.

Soilla hiilen hajoaminen on hitaampaa kuin puissa

Yleensä suurin osa trooppisiin sademetsiin varastoituneesta hiilestä vapautuu ilmakehään, kun puut kuolevat ja hajoavat. Soilla hajoaminen on sen sijaan hyvin hidasta seisovan veden takia, joten kasvillisuuteen sitoutunut hiili kerrostuu turpeeksi. Suurin osa suoalasta sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella, ja niitä kohtaan ilmenee koko ajan uusia uhkia.

– Jos nämä runsaasti hiiltä varastoivat metsät voidaan suojella, suuret hiilipäästöt ilmakehään voidaan välttää, sanoo St Andrewsin yliopiston opettaja Katherine Roucoux, joka on yksi tutkimusartikkelin kirjoittajista.

Suotutkimuksen teki kansainvälinen tutkimusryhmä, johon kuuluu tutkijoita Leedsin, St Andrewsin, Edinburghin ja Turun yliopistoista. Tutkimuksessa tehtiin yhteistyötä myös Perun Amazonian tutkimusinstituutin kanssa.