Vanhat hakulaitteet tuovat Vaasan hätäkeskukselle päänvaivaa

Nykyään Vaasan hätäkeskuksen alueeseen kuuluvan Keski-Suomen puolella on havaittu loppuvuodesta ongelmia ensivastehälytysten varmistusviestien välittymisessä. Joillakin sopimuspalokuntalaisilla on käytössä hakulaitteita, joihin ensivastehälytykset eivät ole aina menneet perille.

Kotimaa
Virve viranomaisverkko
YLE Etelä-Karjala

Henkilöhakulaitteiden olemassaolo hälytysketjussa on ollut pienimuotoinen yllätys Vaasan hätäkeskukselle, sillä sitä edeltäneen Pohjanmaan hätäkeskuksen alueella niitä ei ole ollut käytössä yli vuosikymmeneen. Hälytykset on saatu ongelmitta välitettyä viranomaisradio Virven sekä GSM-tekstiviestien avulla.

Joulukuun aikana Keski-Suomessa ilmenneissä ongelmissa on ollut kyse siitä, että ainakin Jämsänkoski-Keuruu -alueella on sopimuspalokuntalaisia, joilla ei ole Virve-laitetta käytössään, ja joilla on tekstiviestien ohella myös hakulaite.

– Kyse on siitä, että miten henkilöhakulaitteet saadaan myös viestien piiriin. Sekin varmasti saadaan toimimaan, mutta sitten täytyy miettiä periaatteen tasolla, että kuinka moneen päällekkäiseen järjestelmään hälytyksiä toimitetaan, miettii Vaasan hätäkeskuksen päällikkö Kari Pastuhov.

Pastuhovin mukaan tekstiviestihälytykset ovat toimineet Keski-Suomessakin moitteettomasti, joten ainakin niiden kautta hälytykset ovat menneet perille.

Tekstiviestivarmistukset tulevat kalliiksi, Virvekään ei ole halpa

Hakulaiteviesteissä on kyse varmistuksen-varmistusjärjestelmästä, mutta niidenkin toimivuus selvitetään viipymättä. Kari Pastuhovin mukaan Vaasan hätäkeskuksen tietojärjestelmän tallenteista tarkistetaan, että mihin hälytysjärjestelmiin viestejä on lähtenyt tai jäänyt lähtemättä, ja mikä on ollut ongelmien syy.

Ensivastetoiminnasta vastaava viranomainen on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, jonka asia puolestaan on määritellä, että minkälaisia hälytyksiä ensivastetoiminnan osalta palo- ja pelastuslaitosten miehistöille lähetetään.

Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta toiveissa on se, että Virve-laitteet saataisiin kattavasti käyttöön myös vapaapalokunnille ja sopimuspalomiehille.

- Pelkät GSM-tekstiviestihälytykset maksavat hätäkeskuslaitokselle valtakunnallisesti noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Jos kaikki viranomaiset siirtyisivät Virven käyttäjiksi, ei hätäkeskuslaitoksille koituisi hälytyksistä isoja lisäkustannuksia, Pastuhov harmittelee.

Vastaavasti Virve-verkon kovien käyttömaksujen on takavuosina uutisoitu jarruttaneen Virve-laitteiden hankintaa muun muassa poliisille ja paikallisille pelastuslaitoksille.