Nuorisokysely paljasti: koulussa kiusataan paljon, monella ei ole yhtään ystävää

Tampereen kaupunkiseudulla tehdyssä laajassa kyselyssä selvisi myös, että moni nuori kokee, ettei hänen lähipiirissään ole yhtään luotettavaa aikuista. Kyselyyn vastasi lähes 4 000 yläasteikäistä Tampereelta ja lähikunnista.

Kotimaa
Nuoret kävelevät ostoskeskuksessa.
Yle

Lähes joka kymmenes kyselyyn vastannut nuori kokee olevansa yksinäinen usein, aina tai lähes aina. Yksinäisyyden kokemukset yleistyvät erityisesti silloin, kun nuorella ei ole luotettavia ystäviä. Lisäksi 17 prosenttia vastaajista kokee, ettei heillä ole lähipiirissä luotettavaa aikuista tai he eivät tiedä, onko heillä sellaista.

Nuorisokyselyn tulosten mukaan nuorten kokema kiusaaminen on yleistä ja etenkin koulussa kiusataan paljon. Jopa 24 prosenttia kaupunkiseudun nuorista kertoi, että heitä on kiusattu koulussa viimeisen vuoden aikana sanallisesti. Fyysistä kiusaamista kertoi kokeneensa 9 prosenttia vastaajista.

– Vaikka etukäteen oli tiedossa, että kiusaamista on, kyllä näin suuret luvut yllättivät, sanoo nuorisoasiamies Tiina Mylläri.

Sitä, miksi koulu nousee näin keskeiseksi kiusaamispaikaksi, pitää pohtia. Ja mitä nuoret itse voisivat asialle tehdä.

Tiina Mylläri

– Sitä, miksi koulu nousee näin keskeiseksi kiusaamispaikaksi, pitää pohtia. Samoin sitä, miten kiusaamista voitaisiin ehkäistä alueen nuorisopalveluiden jakoulujen yhteistyöllä. Ja mitä nuoret itse voisivat asialle tehdä.

Tampereen kaupunkiseudulla kysyttiin viime keväänä 7.-9.-luokkalaisilta nuorilta kotioloista, vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista. Sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 4 000 nuorta eli kaikkiaan 38 prosenttia kohderyhmästä.

Kysely on osa kaupunkiseudun yhteistä nuorisotyön kehittämishanketta. Sen tuloksia on tarkoitus hyödyntää kuntien yhteistyönä nuorten palveluiden kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä.