1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Metsähallitus aloittaa saarihakkuut Pesiönjärvellä, kulttuuriperintökohteet on huomioitu suunnittelussa

Metsähallitus on aloittanut jääteiden teon Suomussalmen Pesiöjärvellä sijaitseviin saariin. Tarkoitus on hakata talven aikana saarista puutavaraa väljennys- ja pienaukkohakkuilla.

luonto
Sienikasvustoa puissa
Riku Kaminen / Yle

Metsähallitus on aloittanut jäätien tekemisen Pesiönjärven saariin. Metsiä tullaan väljentämään Honkasaaressa, Kutusaaressa, Lehtosaaressa ja Kumpusaaressa. Hakkuut aloitetaan, kun jää on saatu riittävän paksuksi. Suurin osa metsien käsittelystä on väljennystä, myös alle hehtaarin pienaukkoja on suunnitteilla.

– Tälle alueelle tulee kaikkiaan 14 pienaukkoa, eli noin 14 hehtaaria aukkohakkuuta. Lisäksi saarissa tehdään väljennysta noin 30 hehtaarin alalla, sanoo tiimiesimies Heikki Juntunen.

Lähellä olevan Kirkkosaaren valtion alueet jäävät käsittelyn ulkopuolelle, koska saaressa on hautausmaa.

Arkeologit ovat inventoineet saarten kulttuuriperinnön, joka on otettu huomioon metsien käsittelyä suunniteltaessa. Saarista on löytynyt muun muassa suppa, kaivanto, rakennusjäännös, tervahauta, kivilatomus, nuotiopaikka, vanha asuinpaikka, kolopuu, veistetty honka, pilkkopuu, kuoppajäännös ja peltoröykkiö.

Lisäksi Kumpusaaressa on lajihavaintoja, minkä vuoksi suunnittelutyö on tehty yhdessä luontopalvelujen biologin kanssa. Jäätiellä kulkeminen on kielletty turvallisuussyistä.

– Jäätielle laitetaan liikennemerkit ja kyltit, minkä lisäksi käytetään mahdollisesti nauhaa. Liittymä on niin leveä, että puomittaminen on vaikeaa, sanoo Juntunen.

Hakkuita myös Vuokkijärvellä

Metsähallitus hakkaa myös Suomussalmen toisella laidalla sijaitsevalla Vuokkijärven Vängänniemessä talvitien varassa.

– Sinne on suunniteltu yhteensä 13 hehtaarin aukkohakkuut neljälle eri palstalle. Valtionmaata siinä on noin 50 hehtaaria.

Suurin osa arkeologien löytämistä kohteista ei satu suunnitelluille hakkuualueille.

Hanna Kelola-Mäkeläinen

Myös Vänganniemen hakkuissa hyödynnetään arkeologien työtä. Alue inventoitiin vuonna 2013.

– Tulokset ovat meillä käytössä. Suurin osa arkeologien löytämistä kohteista ei satu suunnitelluille hakkuualueille. Sattuvistakin suuri osa on tervahautoja, joiden päältä poistetaan puusto kokonaan nykyohjeiden mukaan. Siten esimerkiksi tuulenkaadot eivät vahingoita tervahautaa.

Arkeologit tarkastivat myös Vängänniemen etelälaidalla sijaitsevan Teeriniemen kivikautisen asuinpaikan. Vuonna 1958 löytynyt muinaismuisto on tuhoutunut, sanoo erikoissuunnuittelija, arkeologi Hanna Kelola-Mäkeläinen.

– Kun arkeologit kävivät paikalla, ei sieltä löytynyt mitään. Järven säännöstely on niin suuri, että vedenkorkeuden vaihtelu lienee hävittänyt kohteen.

Lue seuraavaksi