1. yle.fi
  2. Uutiset

Professori: Positiivinen häpeä suojelee ihmistä ja asettaa rajoja

Häpeä ei ole vain negatiivinen asia vaan se myös suojelee ihmisiä. Positiivinen häpeä voi olla esimerkiksi hienotunteisuutta, mikä pyrkii estämään ihmistä loukkaamasta toista. Itä-Suomen yliopiston professorin mukaan häpeän tunteen puutetta esiintyy esimerkiksi poliittisissa liikkeissä.

Kotimaan uutiset
Mies on peittänyt kasvonsa kädellään.
Yle

Häpeän ajatellaan usein olevan negatiivinen asia, joka liittyy nolouteen. Itseasiassa suomenkielessä ei ole sopivaa sanaa positiiviselle häpeälle, toteaa Itä-Suomen yliopiston professori Paavo Kettunen.

– Pohjimmiltaan häpeän tarkoitus on myös suojella ihmistä. Voidaan puhua hienotunteisuudesta, häveliäisyydestä tai tahdikkuudesta, johon liittyy myös arkuutta, Kettunen kuvailee.

Häpeä asettaa ihmisille rajoja, joiden ylittäminen voisi loukata toisia. Kettunen käsittelee aihetta kirjassaan Häpeästä hyväksyntään.

Hienotunteisuushäpeän puuttumisessa on kysymys siitä, että ihmiseltä puuttuu kunnioitus toista ihmistä kohtaan. Psykologisesti ajatellen toiminnan taustalla voi olla myös tiedostamaton aggressio, vallankäyttö ja hallitsematon halu kytkeytyä varmuuteen omasta oikeassa olemisesta.

Koulukiusaaja saattaa kantaa häpeää

Kettusen mukaan ihminen, jolta puuttuu hienotunteisuushäpeä voi olla itsekin vallankäytön ja kuuliaisuusvaatimusten uhri. Hän kirjoittaa, että puutetta esiintyy poliittisissa ja muissa katsomuksellisissa liikkeissä.

Vakaumus voi tulla niin yliarvostetuksi, että asianomainen unohtaa, että toisillakin voi olla heille itselleen yhtä tärkeitä arvoja ja vakaumuksia. Häpeämättömäksi tullaan silloin, kun itselle tärkeää aletaan yliarvostaa toisten kustannuksella.

Itse alistetuksi joutunut saattaa laittaa nöyryyttämisen tunteen kiertämään ja nöyryyttää toisia. Professori arvioi, että koulukiusaajat saattavat kantaa mukanaan häpeää. Koska tunnetta voi olla vaikea kestää, se sysätään toisen kannettavaksi, Kettunen arvioi.

Toisen häpäiseminen voi olla oma puolustustautumiskeino. Näin alistava yhteisö tuottaa yhä uusi alistajia. Kun nöyryytetyn itsetuntoa on loukattu, hän voi pyrkiä saavuttamaan sisäisen tasapainonsa alistamaala toisia.

Lue seuraavaksi