Lapin keskussairaalaan tarvitaan lisää päteviä lääkäreitä

Erityisesti lasten- ja naistentautien sekä ortopedian alalla erikoislääkärit kuormittuvat päivystysvuoroissa, sanoo johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin keskussairaalasta. Uusi päivystysasetus vaatii, että osastojen päivystäjät ovat virallisesti erikoislääkäreitä. Virkoja ei kuitenkaan tarvita lisää, vaan nimenomaan päteviä lääkäreitä, Salomaa sanoo.

Kotimaa
LKS Rovaniemellä
Lapin keskussairaala saa viimeistään vuoden 2016 alusta vastattavakseen lähes kaikkien Lapin kuntien yöpäivystyksenSauli Antikainen / Yle

Vuoden alussa voimaan tullut päivystysasetus lisää Lapin keskussairaalan kustannuksia, sanoo johtajaylilääkäri Eva Salomaa. Vaatimukset ovat tiukentuneet etenkin lääkäreiden pätevyyden osalta.

– Päivystäjiltä edellytetään aiempaa enemmän sitä, että he ovat erikoisalojen erikoislääkäreitä.

Vielä aiemmin päivystäjänä on voinut toimia itsenäisesti erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri.

– Esimerkiksi radiologian päivystäjänä tai lastentautien päivystäjänä. Nyt sitten vaaditaan, että päivystäjät ovat virallisesti erikoislääkäreitä.

Uusia virkoja ei kuitenkaan tarvita, vaan kyse on nimenomaan pätevien henkilöiden löytämisestä.

– Ihan täysi lääkärimiehitys esimerkiksi ortopedian klinikalla ei vielä ole. Se tarkoittaa sitä, että ortopedeillä on tosi usein päivystysvuoroja ja se johtaa kuormittuneisuuteen. Sinne tarvittaisiin vielä lisävahvistusta. Ja lasten- ja naistentautien klinikka juuri ja juuri selviytyy, kun virat ovat täynnä.

– Riittäisi, että kaikki virat olisivat täynnä ja kaikki erikoislääkärien virat täytettynä erikoislääkäreillä.

Lastenlääkäreiden osalta sairaalalla on vielä puoli vuotta armonaikaa. Sairaalalastenlääkäreitä onkin ollut vaikea löytää paitsi pohjoisessa myös koko maassa.

– Lastenlääkärivalmiutta koskeva pykälä tulee voimaan heinäkuun alussa. Meille tulee kova työ löytää riittävä määrä lääkäreitä, että saamme asetuksen mukaisen lastenlääkäritoiminnan pyörimään, Salomaa miettii.

Lähes koko Lappi yhdessä yöpäivystyksessä vuoden kuluttua

Uusi asetus vaatii myös yhteispäivystyksen lääkäreiltä uusia valmiuksia. Lapin keskussairaalan yöpäivystyksessä on tällä hetkellä kaksi lääkäriä: operatiivinen ja medisiininen lääkäri, Salomaa kertoo.

– Nyt operatiiviselta lääkäriltä edellytetään, että hänellä on hyvä perehtyneisyys kirurgian toimintaan.

Lapin keskussairaalaan ollaan pikku hiljaa keskittämässä lähes koko Lapin yöpäivystys. Päivystysasetus määrää kuntienyöpäivystyken erikoissairaanhoidon yhteyteen. Eva Salomaan mukaan jo vuodesta 2011 asti on ollut toive kolmannen yöpäivystäjän saamisesta töihin.

– Olisi tarpeen saada kolmas lääkäri, joka olis koulutukseltaan perusterveydenhuollon lääkäri vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin. Yöaikaan tulevista potilaista myös osa on selllaisia, jotka yleislääketieteeseen erikoistunut lääkäri voisi hoitaa, Salomaa miettii.

Osa Lapin kunnista on vielä saanut poikkeusluvan hoitaa päivystyksen lähempänä kunnan asukkaita.

– Inari järjestää päivystystä Inarin kunnalle ja Utsjoella. Kemijärvellä päivystystä järjestetään Kemijärvelle, Sallalle, Savukoskelle ja Pelkosenniemelle.

– Sitten on Tunturi-Lapin kiertävä yhteispäivystys, jossa päivystystä järjestetään Muoniossa, Kittilässä ja Kolarissa. Tämän lisäksi Pello on saanut luvan järjestää päivystystä ensi vuonna yhteistyössä Övertorneon kanssa. Mutta muu päivytys on sitten Lapin keskussairaalaan keskitettyä.

Eva Salomaan mukaan ainoastaan Utsjoki-Inari-yöpäivystys säilynee vuoden 2016 alusta lähtien itsenäisenä, muiden kuntien yöpäivystystä ollaan pikku hiljaa siirtämässä Lapin keskussairaalaan.