Hyperspektrilaitteet apuun terrorismin torjunnassa

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty uusia menetelmiä rikollisuuden, kuten terrorismin torjuntaan. Niiden avulla esimerkiksi vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä voidaan paremmin paikantaa ja tunnistaa. Yliopisto on myynyt hankkeen liiketoiminta-oikeudet jyväskyläläiselle yritykselle.

Kotimaa
Demonstraatiokuva käsikäyttöisen hyperspektrilaitteen käytöstä Jyväskylän yilopisto
Demonstraatiokuva käsikäyttöisen hyperspektrilaitteen käytöstä.Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty valon aallonpituuksia hyödyntävä menetelmä, jolla voidaan havainnoida, paikantaa ja tunnistaa esimerkiksi vaarallisia kemikaaleja, kaasuja ja räjähteitä.

Hyperspektrilaitteet soveltuvat erityisesti turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin, pelastuslaitosten, puolustusvoimien, rajavartiolaitosten ja tullin käyttöön. Niitä voidaan käyttää rikospaikkatutkinnassa sekä terrorismin ja muun järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Pelastuslaitokset ja puolustusvoimat pystyvät puolestaan hyödyntämään välineitä suojelutekniikan tarkoituksiin, kuten myrkyllisten aineiden, räjähteiden ja saastuneiden alueiden paikantamiseen ja tutkintaan.

Kehittelyn aikana on suoritettu viranomaisten kanssa vaativia testauksia - muun muassa ampuma-ase- ja räjäytyskokeita.

Samalta näyttäviä veritahroja kankaalla ja hyperspektrometrillä kuvattuna Jyväskylän yliopisto
Paljain silmin veritahrat näyttävät kankaalla samalta. Hyperspektrikuva kertoo erilaisuudesta. Jyväskylän yliopisto

Tutkimushankkeesta bisnekseksi

Laitteita ja ohjelmistoja on kehitetty Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella. Hanketta on ollut rahoittamassa myös Tekes.

Hankkeen liiketoimintaoikeudet on myyty konenäköön ja kamerasovelluksiin erikoistuneelle jyväskyläläiselle Vision Systems Oy:lle.

Kehitetty menetelmä koostuu analystointiohjelmistosta, kuvantavista hyperspektrilaitteista ja spektrometreista.

Yksi nopeimmin kasvavista aloista

Hyperspektrilaitteita on ollut markkinoilla jo 20 vuotta, mutta ohjelmistojen puute on hidastanut laitekauppaa. Jyväskylässä kehitetyn ohjelmiston odotetaan lisäävään kotimaisten laitteiden käyttöönottoa sekä laite- ja komponenttitoimituksia.

Suomessa alalla toimii tällä hetkellä kolme hyperspektrilaitetetoimittajaa sekä useita komponenttitoimittajia ja suunnittelijoita.

Tieteenalana hyperspektriteknologia edustaa optista alaa, fotoniikkaa, joka on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista. EU:n komissio on nimennyt sen yhdeksi taloudellista kasvua vauhdittavaksi avainteknologiaksi.