Mini-Talvivaara pikkujärvessä Tampereella

Tampereen Vuoreksen asuinalueella kalliomurskeesta liuenneet sulfidit ovat nähtävästi aiheuttaneet happikadon Iso-Virolainen –järven syvänteisiin. Ilmiö on hieman samankaltainen kuin Talvivaarassa, tosin mittasuhteet ovat tuhannesosan luokkaa.

luonto

Tampereen Vuoreksen asuinalueelta louhitut kivimassat uhkaavat läheisen Iso-Virolainen -järven tilaa.

Järven pohjassa 15 metrin syvyydessä on havaittu hapettomia alueita, joiden syy on todennäköisesti murskeesta liuenneet sulfidit.

Samantapainen ilmiö esiintyi joitakin vuosia sitten Kangasalan Halimasjärvessä.

Hitaasti vettä vaihtava järvi on herkkä

Muut Hervannan seudun järvet todennäköisesti kestävät Vuoreksesta valuvan kuorman, mutta Iso-Virolaisessa vesi vaihtuu hitaasti, kertoo limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä:

– Syvimpään kohtaan syntyy hapeton tila, koska se ei tuuletu keväällä eikä syksyllä. Siellä haisee nyt jo rikkivety aika tavalla, eivätkä pohjaeläimet tietenkään enää tule syvänteissä toimeen. Kalatkaan eivät sinne mene, sen verran viisaita ne ovat.

Oravaisen mukaan päälle päin järvi näyttää vielä hyvältä, mutta kirkas pinta pettää. Happikato voi levitä pohjalta koko järveen, ellei mitään tehdä.

Suhteellisen halpa sekoitin auttaa

Torjuntaan on kuitenkin jo ryhdytty. Vesiensuojeluyhdistys on kehittänyt hapetuslaitteen, joka perustuu veden sekoittamiseen sähkötoimisella potkurilla. Keksintö on halpa verrattuna tähänastisiin hapetuslaitteisiin, noin tuhat euroa kappale. Sähköä kuluu talven aikana ehkä viidensadan euron edestä.

– Tarkoitus on erityisesti murtaa suolakerrostuneisuus, joka on pääsyt syntymään viiden viime vuoden aikana.

Samalla happipitoista vettä saadaan alemmas ja lämpötila laskee, mikä pienentää hapen kulutusta.

Vastaava laite on asennettu Hervannan keskellä sijaitsevalle Ahvenisjärvelle, jonne Vuoreksen ojat eivät kuitenkaan virtaa. Yhteistä on se, että molempien jäällä liikkumista kannattaa nyt varoa: sekoitin nimittäin heikentää jäätä ja tekee lopulta avannon.