Oikeusministeri Henrikssonin mielestä lakia uskonrauhasta ei tarvitse muuttaa

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on ehdottanut jumalanpilkkapykälän poistamista lainsäädännöstä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pitää nykyistä lainsäädäntöä uskonrauhasta tarpeellisena. Hänen mukaansa niin sanottua jumalanpilkkapykälää rikoslaissa ei ole tarpeen poistaa.

Säädöksen poistamista on vaatinut muun muassa Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, jonka mukaan se estää uskontojen arvostelun, eikä sovi sananvapaudelle perustuvaan nyky-yhteiskuntaan.

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan sananvapaus ja ihmisten uskonrauhan suojelu eivät ole ristiriidassa keskenään.

- Minun mielestäni sananvapaus ja uskonnollisten tunteiden suojelu eivät ole perustuslain ja ihmisoikeussopimusten valossa ristiriidassa keskenään, sanoo Henriksson.

Uskonnollisen yhteisön asiallinen ja kärkeväkään arvostelu eivät Henrikssonin mukaan täytä uskonnollisen rauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. 

Henrikssonin mielestään asiassa ei ole sellaista ongelmaa, johon puheenjohtaja Niinistö viittaa.