Iästä tuli kielelle hankala pala – vanhempi on nyt nuorempi kuin vanha

Korrektius on tehnyt iästä puhumisen hankalaksi. Asiantuntijan mukaan vanha on vaikea sana, sillä ihmisten käsitykset vanhuudesta vaihtelevat. Niinpä ollaan tilanteessa, jossa vanhempi on nuorempi kuin vanha eikä sana edes vertaa mitään. Joskus helpointa onkin käyttää ikävuosirajoja – onhan ikä vain numeroita.

ilmiöt
Aino sisätossut.
Yle

Ikään liittyy nykyään runsaasti tunnesävyjä, ja toiset ovat toisia herkempiä sekä oman ikänsä että toisten iän suhteen. Yleiseen käyttöön onkin tullut erilaisia pehmentäviä sanoja, kuten ikäihminen ja seniori. Kielitoimiston sanakirja "suomentaa" kuitenkin ikäihmisen vanhaksi ihmiseksi ja seniorin vanhukseksi. Sanojen kirjoa kuitenkin tarvitaan, jotta kaikille herkkyysasteille olisi omansa:

– Nämä "seniorit" ja vastaavat taas ärsyttävät toisia, muistuttaa erityisasiantuntija Eija-Riitta Grönros Kotimaisten kielten keskuksesta.

Vanhempi-sanaa ei ole aina pidetty hyvänä suomena, koska se ei varsinaisesti vertaa mitään, mutta sille on kehittynyt oma käyttömerkityksensä. Käytännössä vanhempi ihminen on siis nuorempi kuin vanha. Vanhempi etäännyttää eikä ota suoraan kantaa, kuvaa Grönros.

Jotkut iäkkäät ovat myös sanoneet, että he ovat kyllä vanhoja, mutta eivät vanhuksia.

Eija-Riitta Grönros

– Vanha on hankala sana, sillä kyseessä on hyvin subjektiivinen määritelmä. Jotkut iäkkäät ovat myös sanoneet, että he ovat kyllä vanhoja, mutta eivät vanhuksia.

Asiantuntijoilta kysytäänkin välillä, ketä voi kutsua vanhukseksi. Mitään yksiselitteistä ohjetta ei Grönrosin mukaan kuitenkaan voi antaa. Vanhuudesta tuntuu tulleen pikemminkin kuntoa kuin ikää kuvastava termi:

– Ihmiset ovat erilaisia, toiset ovat korkeassa iässäkin vielä hyvin energisiä. Pitää miettiä, milloin ylipäänsä kannattaa luokitella ihmisiä iän mukaan.

Grönros kehottaa myös harkitsemaan turvautumista numeroihin silloin kun täsmällisyys on tärkeää iästä puhuttaessa:

– Ikävuosirajat ovat joskus selvempiä.