Etla: Eläkeuudistus pidentää työuria viisi kuukautta vuoteen 2025 mennessä

Etlan mukaan eläkeuudistuksen vaikutusta laimentaa etenkin työttömyysputken säilyttäminen. Jos työttömyysputki poistettaiisin kokonaan tai sen alaraja kytkettäisiin suoraan asteittain nousevaan vanhuuseläkeiän alarajaan, uudistuksen vaikutus työuriin ja julkiseen talouteen olisi tukevammalla pohjalla, Etla katsoo.

politiikka

Viime syksynä sovitun työeläkeuudistuksen vaikutukset saattavat jäädä laihoiksi, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan raportissa. Etlan mukaan eläkeuudistuksen vaikutusta laimentaa etenkin työttömyysputken säilyttäminen.

Työttömyysputki tarkoittaa lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden oikeutta saada joissain tapauksissa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yli 500 työttömyyspäivää siihen saakka, kunnes voi jäädä vanhuuseläkkeelle.

Etlan mielestä eläkeuudistusta tulisikin täydentää kytkemällä työttömyysputken alaikäraja vanhuuseläkkeen alaikärajaan.

- Ilmeisin lisäys tai korjaus tähän työmarkkinajärjestöjen ehdotukseen on se, että sidottaisiin myös työttömyysputken alaikäraja alimpaan vanhuuseläkeikään eli nostettaisiin sitä samassa tahdissa yhtäaikaa alimman vanhuuseläkeikän kanssa. Silloin tämä uudistus olisi julkisenkin talouden kannalta paljon varmemmalla pohjalla, sanoo tutkimusjohtaja Niku Määttänen.

Etlan selvityksen mukaan eläkeuudistus pidentää työuria seuraavan 10 vuoden aikana eli vuoteen 2025 mennessä keskimäärin noin viisi kuukautta. Vuoteen 2035 mennessä työurat pitenevät keskimäärin yhdeksän kuukautta. Julkisen talouden kestävyys paranee, kun yksityisalojen eläkemaksujen nousupaine postuu, julkisen sektorin eläkemenot pienenevät ja verotulot kasvavat työvoiman tarjonnan kasvaessa.

Etla kuitenkin huomauttaa, että nämä vaikutukset toteutuvat vain, jos työuraeläkkeestä ei tule kovin yleistä, eikä työttömyysputken käyttö lisäänny.

Eläkeuudistuksessa sovittu työuraeläke tarkoittaa 38 vuotta raskasta työtä tehneille mahdollisuutta päästä eläkkeelle ennen lakisääteistä vanhuuseläkkeen alarajaa.