Viitasammakko ei estä ydinvoimalarakentamista Pyhäjoelle

Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamista yritettiin estää vetoamalla viitasammakon elinalueen tuhoutumiseen. Hallinto-oikeus oli myöntänyt Fennovoimalle poikkeusluvan, josta Pro Hanhikivi -liike valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ylin oikeusaste ei kuitenkaan muuttanut aiempaa päätöstä.

sammakot
Viitasammakko lehtipeitteen päällä.
Arja Lento / Yle

Viitasammakon elinympäristö ei estä Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamista. Pro Hanhikivi ry valitti Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei muuttanut päätöstä.

Fennovoima Oy oli hakenut lupaa heikentää ja hävittää viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja Pyhäjoella Hanhikiven ranta-alueella. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus oli vuoden 2011 heinäkuun myöntänyt yhtiölle luvan, jossa muun muassa velvoitettiin siirtämään viitasammakon yksilöt lajityypilliseen elinympäristöön.

Valituksessaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pro Hanhikivi ry vetosi muun muuassa heikkolaatuisiin tietoihin, joiden perusteella ei voida luotettavasti osoittaa, ettei poikkeus heikentäisi viitasammakon suotuisaa suojelutasoa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että Fennovoima Oy on suunnitellut muun muassa satamatoimintoja alueelle, jossa viitasammakko esiintyy. Hankkeen toteuttaminen ei ole ollut mahdollista hävittämättä sammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Hallinto-oikeuden mukaan poikkeuslupahakemus ei haittaa lajin suojelutason säilymistä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei päätöksen muuttamiseen ole aihetta.