Lappeenranta aikoo vielä valittaa Höytiönsuon turvetuotantoluvasta

Kaupunki ei tyydy Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen turvesuon ympäristöluvasta. Nyt valitus on lähtemässä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

turvetuotanto
Turvesuo
Yle

Lappeenrannan kaupunki aikoo valittaa Vapon turvetuotantoluvasta Höytiönsuolla. Kaupungin mielestä lupaehtojen pitäisi olla tiukemmat. Lappeenranta katsoo, että turvesuon vesiensuojelutoimien pitäisi olla tehokkaampia, kuin luvassa on edellytetty.

Lappeenrannan ympäristötoimen mielestä Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämään lupaan on lisättävä muun muassa raja-arvot puhdistustehokkuudelle. Turvetuotantoalueelle vaaditaan myös 50 metrin levyistä puustovyöhykettä näkösuojaksi ja pölyn sitomiseen.

Aluehallintovirasto myönsi syksyllä 2013 luvan uudelle turvetuotantoalueelle Joutsenossa sijaitsevalle Höytiönsuolle. Alueella ei ole aiempaa turvetuotantoa. Höytiönsuon lähellä on arvokas lintujen levähdys- ja ruokailualue sekä viitasammakoiden esiintymisalue.