Varhaiskasvatuslakiuudistus herätti vilkasta keskustelua eduskunnassa

Eduskunta on kokoontunut joulutauon jälkeen vuoden ensimmäiseen täysistuntoon.

politiikka
Eduskunnan istuntosali.
Eduskunta kokoontui vuoden ensimmäiseen täysistuntoon tiistaina.Yle

Eduskunta on käsitellyt lähetekeskustelussaan varhaiskasvatuslain uudistamista.

Samalla eduskunta aloitti valtiopäivätyön joulutauon jälkeen.

Laissa säädettäisiin muun muassa lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen, ja siinä korostettaisiin lapsen edun huomioimista päivähoitoa järjestettäessä. Esimerkiksi päiväkodin kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväryhmässä saisi nykyisten henkilöstömitoitusten mukaan olla samanaikaisesti läsnä enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä 12 lasta.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi laadittavasta varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Nykyinen laki on noin 40 vuoden ikäinen.

Keskustelussa painotettiin, että kyse laissa on nimenomaan lapsen edusta. Pohdintaa herätti esimerkiksi se, kenen vastuulla olisi varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen ryhmäpäivähoidossa.

– Miten ministeri näkee sen, että oikeutta laadukkaaseen pedagogiseen koulutukseen ei ole määritelty kovin tarkkaan, ja jätetty hoivan ja oppimisen käsiten aika ylätasolle, tiedusteli muun muassa kansanedustaja Ville Niinistö (vihr.).

SDP:n entinen opetusministeri Jukka Gustafsson taas piti lain määritelmiä riittävinä.

– Minusta kasvatuksen, hoivan ja oppimisen kokonaisuus on pedagogiikan sateenvarjon alla. Itse toivon, että lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki tulisi vahvemmin esille, Gustafsson sanoi.

Myös opetusministeri Krista Kiuru (sd.) pitää pedagogiikan määrää riittävänä.

– Tässä laissa on enemmän pedagogiikkaa kuin asiantuntijatyöryhmän esityksessä. Olemme halunneet varmistaa, että kyse on laista, joka on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Minusta on hyvä, että pedagogiikkaa on lisätty, Kiuru sanoi.

Lakiesitys lähtee seuraavaksi valiokuntakäsittelyyn. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan elokuun alussa.