Parlamentti päätti: EU-maat saavat kieltää geenimuunneltujen kasvien viljelyn

Uudet säännöt lisäävät jäsenvaltioiden omaa päätösvaltaa, mutta pitkä kiista ei ole vielä ohi, sanoo muutosmietinnön esitellyt europarlamentaarikko.

Ulkomaat

Euroopan parlamentti on hyväksynyt säännöt, joiden mukaan jokainen EU-maa saa itse päättää, salliiko se geenimuunneltujen kasvien viljelyn. Kansallinen päätösvalta säilyy, vaikka jonkin geenimuunnellun kasvin viljely sallittaisiin EU-tasolla, päätti parlamentti äänin 480 – 159.

Jäsenmaat saavat mahdollisuuden kieltää GMO-viljely myös muista kuin Euroopan elintarvikeviranomaisen hyväksymistä terveys- ja ympäristösyistä. Vastedes kieltoa voidaan perustella muun muassa maatalouspolitiikan tavoitteilla tai kaavoitukseen liittyvillä syillä.

Lakiehdotusta on käsitelty vuodesta 2010 asti. Hyväksymistä hidasti se, että EU-maiden kannat GMO:hon poikkeavat jyrkästi toisistaan. Parlamentti ja Euroopan neuvosto pääsivät säännöistä sopuun joulukuussa. Ne astuvat voimaan tänä keväänä.

Lakiin johtaneen mietinnön esittelijä Frédérique Ries korostaa, että nyt hyväksytyt säännöt näyttävät vain suuntaa. Keskustelu ei ole vielä ohi, hän sanoi.

– Mitä tulee seuraaviin vaiheisiin, luotan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin lupaukseen vahvistaa GMO-viljelyä koskevan päätöksenteon demokraattisuutta ja varmistaa, että aihetta koskeva tutkimus on aidosti riippumatonta, Ries sanoi.