1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Purettava funkkiskoulu kuumentaa tunteita - museo ihmettelee kaavasekoilua

Lappeenrannan Lauritsalan koulurakennus jakaa mielipiteitä. Etelä-Karjalan museon mukaan purettavaksi tuomittu funkkisrakennus on uudentyyppisenä kouluarkkitehtuurin edustajana ainutlaatuinen ja sen suojelu on perusteltua.

Lauritsalan vanha alakoulu kärsii sisäilmaongelmista. Kuva: Yle

Lappeenrannan Lauritsalan funkkiskoulu on joutunut kovan väännön kohteeksi. Etelä-Karjalan taidemuseon mukaan rakennuksen suojeluun olisi hyvät perusteet.

Suojeluperusteet eivät ole muuttuneet

Neljä vuotta sitten Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti suojella 50-luvulla rakennetun koulurakennuksen, viime joulukuussa suojelupäätös purettiin ja vanhan koulun tilalle päätettiin rakentaa uusi koulu. Nyt yksityishenkilön tekemän valituksen myötä selvitetään, oliko suojelumerkinnän poistaminen maa- ja rakennuslainvastainen.

Etelä-Karjalan taidemuseon amanuenssi Miikka Kurri ihmettelee hätiköityä purkupäätöstä. Museon mukaan rakennuksella on edelleen sama suojeluarvo kuin neljä vuotta sitten tehdyn päätöksen aikaan.

– Tämä on hyvin erikoinen kaavaprosessi siinä mielessä, että koulu on aika pitkälti samassa kunnossa kuin silloin kun päätös tehtiin. Rakennukset liittyvät arvot eivät ole kadonneet, sanoo Kurri.

Lauritsalan alakoulurakennus on jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien takia. Rakennus on päätetty purkaa ja rakentaa tilalle uusi vuoden 2017 alkuun mennessä.

Koulu on osa funkkiskeskustaa

Museon lausunnon mukaan koulurakennus on osa paikallista ja maakunnallista arkkitehtuuria, jota tulisi säilyttää. Koulu on osa entisen Lauritsalan Kauppalan keskustan julkisen rakentamisen kokonaisuutta, joka maakuntakaavassa määritelty niin sanotuksi Lauritsalan funkkiskeskustaksi.

– Koulu on entisen Kauppalan kuvan kannalta arvokas.  Lisäksi rakennus on arkkitehtien Martta Martikainen-Ypyä ja Ragnar Ypyä —tuotantoa, jota on paljon Lauritsalassa. Koulu on jatkumoa Kaukaan koululle, kirjastolle ja terveystalolle, sanoo Kurri.

Museon mukaan rakennus on esimerkki 50-luvun uudentyyppisestä kouluarkkitehtuurista, joka tulisi säästää rakennushistoriallisessa mielessä.

Kaikki vanhenee ja eri aikakausilta tulisi voida säilyttää hienoimpia kohteita.

Miikka Kurri

– Onhan rakennus moderni siinä mielessä, että se ei ole perinteisesti mielletty suojeltavaksi rakennuskannaksi, mutta kaikki vanhenee ja eri aikakausilta tulisi voida säilyttää hienoimpia kohteita.

Korjaussuunnitelmaa jäi hataraksi

Kaupunginvaltuuston purkupäätökseen liittyvän valituksen tekijä Jouko Kuivalaisen mukaan kunnan luottamushenkilöillä ei ole ollut tarvittavia tietoja asiasta päätettäessä ja purkupäätös tehtiin hätiköiden. Etelä-Karjalan museon amanuenssi on samoilla linjoilla.

– Missään vaiheessa ei ole osoitettu, että rakennus olisi korjauskelvoton tai sillä tavoin tuhoutunut. Kuntoselvitykset ja korjausohjelmat perustuivat aika pitkälti suunnitelmiin, joiden mukaan rakennuksesta ei jäisi vanhaa jäljelle, Kurri.

Amanuenssin mukaan suojelupäätöksen purkua voi harvoin perustella säästösyillä.

– Jos on rahaa rakentaa uusi koulu, niin on varmaan rahaa kunnostaakkin, sanoo Kurri.