1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. A-studio

Hoivakoti kuntoon – voiko hoivakotia muuttaa neljässä kuukaudessa ilman lisärahaa tai -henkilökuntaa

Mitä oikein tapahtui somerolaisessa hoivakodissa, kun asukas nostettiinkin pääosaan? Ylen Hoivakoti kuntoon -sarjassa työntekijät uudistivat laitosmaista hoitokulttuuria yhdessä valmentajien kanssa. Lisää henkilökuntaa ei palkattu, eikä ylimääräistä rahaa ollut käytössä. Kyseessä oli aivan tavallinen suomalainen hoivakoti - ei huippuyksikkö eikä myöskään tasoltaan huono.

A-studio
Hoitajat
Muutosprosessi on vaatinut hoitajilta paljon rohkeutta kyseenalaistaa omia työtapojaan.Stina Tuominen / Yle

Juttusarjan tavoitteena oli nostaa etusijalle asukkaiden toiveet, kyvyt ja tarpeet sekä muuttaa rutiininomainen ja tylsä arki mielekkäämmäksi.

Muutosten mittaamiseksi sarjan valmentajat Anna Pylkkänen, Taina Semi ja Jaakko Valvanne laativat hoitajille kaksi kyselyä.

Kysymykset nostavat konkreettisesti esiin sen, mistä syntyy hyvä hoito ja elämänlaatu vanhusten hoivakodissa.

Tervaskannon palvelutalon hoitajat vastasivat kyselyihin elokuun lopussa ja uudelleen vuodenvaihteessa.

Uudistustyö on Somerolla vasta alussa, mutta missä asioissa muutos jo näkyy?

Hoivakoti kuntoon -sarjan päätösjakso tänään TV1:ssä kello 21.

1. OMAHOITAJUUS, YHDESSÄOLO

Kullakin hoitajalla on ollut jo ennen tv-sarjaa nimettynä kaksi tai kolme omaa asukasta. Omahoitajuus oli Tervaskannossa kuitenkin vain nimellistä ennen valmennuksen alkamista.

Kehittämistyön aikana hoitajat selvittivät asukkaan elämänhistoriaa, kykyjä ja mieltymyksiä. Hoitajat viettävät nyt selvästi enemmän kahdenkeskistä aikaa asukkaansa kanssa, ja asukkaat pääsevät useammin talon ulkopuolelle pienille retkille.

Hoitajat vastasivat:

Omahoitajuus, yhdessäolo
Kyselyyn vastasi projektin alussa 27 hoitajaa ja nyt 26 hoitajaa.Stina Tuominen / Yle

2. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Asukkaiden vuorokausirytmi määräytyi kyselyvastausten mukaan aiemmin paljolti hoitajien työvuorojen ja ruokailuaikojen mukaan. Nyt asukkaat voivat selvästi joustavammin herätä ja mennä nukkumaan silloin kun itse haluavat.

Asukkaiden painoa on seurattu Tervaskannossa säännöllisesti, mutta aiemmin heidän ruokansa määritteli keittiön henkilökunta. Hoitajat kertoivat alkusyksyllä luottavansa keittiön asiantuntemukseen ja siihen, että ateriat valmistetaan asukkaiden tarpeiden mukaan.

Nyt hoitajat vastasivat tilaavansa keittiöstä yksilöllisemmin myös runsasenergisiä ruokia asukkaille, jos heidän painonsa laskee. Hoitajat ovat välittäneet keittiölle asukkaiden ruokatoiveita ja antavat ruoasta palautetta. Huono tiedonkulku oli haitannut yhteistyötä keittiön kanssa.

Hoitajat vastasivat:

Hoivakoti kuntoon 2
Kyselyyn vastasi projektin alussa 27 hoitajaa ja nyt 26 hoitajaa.Stina Tuominen / Yle

3. LÄÄKKEET JA LIIKUNTA

Asukkaat käyttävät nyt vähemmän ahdistuneisuuden hoitoon määrättyjä rauhoittavia lääkkeitä. Muutos näkyy niissä yksiköissä, joissa näitä lääkkeitä on käytetty eniten.

Hoivakoti kuntoon
Rauhoittavien lääkkeiden käyttö väheni yli puolella niissä hoivakodin yksiköissä, joissa niitä oli tarvittu eniten.Stina Tuominen / Yle

Ahdistusta lievittäviä lääkkeitä tarvitaan vähemmän, koska asukkaat on nyt huomioitu paremmin ja heillä on enemmän tekemistä, arvioi geriatrian professori Jaakko Valvanne.

Liikkumista on pyritty lisäämään niin, että jokaiselle asukkaalle on mietitty juuri hänelle sopivia tapoja pitää toimintakykyä yllä. Joillekin se on ollut pukemista omin avuin, toiselle vaikka pyykkitupa- tai postinhakureissuja työntekijän kanssa. Arjen askareisiin osallistuminen oli hoitajien vastausten mukaan aiemmin Tervaskannossa hyvin harvinaista.

Hoitajat vastasivat:

Hoivakoti kuntoon grafiikka
Kyselyn mukaan hoitajat myös pitävät asukkaille useammin ohjattuja jumppatuokioita.Stina Tuominen / Yle

4. HARRASTAMINEN

Hoivakodin ensimmäinen asukaskokous oli Tervaskannossa uuden alku – asukkailta kysyttiin, millaista ohjelmaa ja tekemistä he itse haluaisivat. Hoivakoti on myös avannut ovensa talon ulkopuolisille vierailijoille.

Asukkailla on nyt huomattavasti entistä enemmän mahdollisuuksia harrastaa haluamaansa asiaa, ja heillä on toiminnassa aktiivisempi rooli.

Hoitajat vastasivat:

Hoivakoti kuntoon kuvitus
Stina Tuominen / Yle

Asukkaita toimintaan houkuttelevia arjen virikkeitä oli aiemmin hoitajien mukaan todella vähän, sillä hoitajat pitivät siisteyttä tärkeänä. Nyt asukkaita varten on tuotu eri puolille esineitä, joita he voivat kerätä, tutkia ja kosketella.

Hoitajat vastasivat:

Hoivakoti kuntoon kuvitus
Stina Tuominen / Yle

Kehittämistyö Somerolla ja muissakin hoivakodeissa jatkuu – toivottavasti samanlaisella innolla, joka paistaa somerolaisten hoitajien kyselyvastauksista:

Kuvituskuva
Stina Tuominen / Yle
Lue seuraavaksi