1. yle.fi
  2. Uutiset

Tiedustelua koskevat päätökset jäävät seuraavalle hallitukselle

Kevään hallitusneuvotteluissa päätetään, perustetaanko eduskuntapuolueiden kesken tiedonhankintaa pohtiva parlamentaarinen työryhmä.

politiikka
Valtioneuvoston linna
Jyki Lyytikkä / Yle

Kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus päättää, millaista tiedustelua Suomen turvallisuusviranomaiset jatkossa harjoittavat.

Puolustusministeri Carl Haglund (r.) sai keskiviikkona puolustushallinnon käynnistämän poikkihallinnollisen mietinnön suojelupoliisin ja puolustusvoimien tiedonhankintaa selvittäneeltä työryhmältä.

Suurimmat kiistat verkkotiedustelusta ja perusoikeuksista

Puolustusministeri ei ota vielä kantaa mietinnön yksityiskohtiin. Poliittiset päätökset jäävätkin käytännössä kokonaan seuraavalle hallitukselle. Suurimmat kiistakysymykset liittyvät todennäköisesti tietoliikennetiedusteluun ja siihen, missä määrin viranomaisten tehokkaampi tiedustelu syö kansalaisten perusoikeuksia.

SDP on perinteisesti korostanut suojelupoliisin toimivaltuuksien yhteydessä kansalaisten perusoikeuksia. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) toivoo, että asiasta käynnistetään ensi vaalikaudella puolueiden yhteinen lainvalmistelu.

– On tärkeätä käynnistää laajapohjaisempi, mielellään parlamentaarinen, kunnon lainvalmistelu, jossa sitten selvitettäisiin erilaiset vaihtoehdot ja haettaisiin sellaiset mallit, jotka eivät vaarantaisi Suomen yleistä tietoturvan tasoa tai vaikkapa meidän ICT-alan työllisyyttä ja uusien yritysten toimintamahdollisuuksia, arvioi Koskinen.

Soini: Tiedustelutieto olennainen osa turvallisuutta

Parlamentaarisen työryhmän haluaisi myös puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Seppo Kääriäinen (kesk.) ja ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Soini kannattaa lähtökohtaisesti viranomaisten tiedusteluvaltuuksien vahvistamista verkossa ja ulkomailla.

– Me elämme sellaisessa maailmassa, jossa tiedustelutieto on hyvin olennainen osa valtioiden ulkoista ja sisäistä turvallisuutta. Tämä täytyy nyt sovittaa yhteen sen kanssa, miten ihmisten kansalaisvapaudet ja sanavapaus tulee tässä turvatuksi, muotoilee Soini.

Salolaiselta tuki puolustusministeriölle

Ulkoasiain valiokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) ilmaisee tiedotteessaan huolensa puolustusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kyberpuolustukseen liittyvistä erimielisyyksistä.

– On selvää, että puolustusvoimien ja viranomaisten on saatava muiden EU-maiden, kuten Ruotsin tasoiset keinot ulkomaiseen verkkotiedusteluun ja tietyissä olosuhteissa myös mahdollisuus puolustuksellisiin verkkohyökkäyksiin, toteaa Salolainen tiedotteessaan.

Työryhmä esittää, että hallitus käynnistäisi tiedonhankintaa koskevia lainsäädäntöhankkeita. Muutoksia esitetään myös perustuslakiin. Mietintö lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle, jossa kuullaan muun muassa elinkeinoelämän näkemyksiä.

Parlamentaarisen työryhmän kohtalo ratkaistaan todennäköisesti kevään hallitusneuvotteluissa.

Lue seuraavaksi