Maaseutukaupunki pyrkii kohti urbaania - Oulun paraatipaikalle halutaan kerrostaloja

Täydennysrakentaminen leimaa keväällä nähtäväksi tulevaa Oulun uutta yleiskaavaluonnosta. Kaupunkirakenteen sisässä on tilaa kymmenilletuhansille uusille asukkaille. Virkamiehet ennakoivat suunnitelmien herättävän voimakasta keskustelua.

Kuva: Oulun kaupunki

Kulttuuri-, luonto- ja virkistysympäristönä tunnettuun Oulun Hietasaareen kaavaillaan kahdeksan hehtaarin alueelle viidensadan asunnon kerrostalokeskittymää Hietasaarentien ja Hartaanselän väliin.

Kaupungista Hartaanselälle ja sen yli länteen näkymä on tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä urbaanimpi, jos yleiskaavaehdotus menee Oulussa läpi.

Suistomaalle rakentamalla lisätään merellisyyttä

Nyt tämä suistonpuoleinen alue on varattu kaavassa matkailupalveluille, mutta uudessa yleiskaavaluonnoksessa sille esitetään kerrostalovaltaista asumista.

– Nämä rantaväylät ja puisto halutaan ehdottomasti säilyttää. Kaupungista päin katsottuna asuintalot olisivat tämän kapean rantapuiston takana, sanoo yleiskaavainsinööri Paula Korkala.

Asuintalojen määrää tai muitakaan yksityiskohtia ei vielä yleiskaavassa ratkaista.

– Tämän kohteen sijainti on hyvä, ja uskon, että siitä tulisi vetovoimainen asuntoalue tähän suiston äärelle, visioi Oulun yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen.

Kukaan ei vastusta täydennysrakentamista - teoriassa

Ympäristöministeriö hallinnoi asumista Suomessa. Sen ohjeiden mukaisen kaupunkirakennetta tiivistävän täydentämisrakentamisen useimmat hyväksyvät periaatteen tasolla.

Kun täydennysrakentaminen alkaa saada konkreettisia muotoja, vastustustakin alkaa ilmaantua. Näin uskotaan käyvän Hietasaaren tapauksessakin.

Sen käyttö on herättänyt ja herättää ristiriitaisia tunteita, onpa kysymys huvipuiston tai vakituisen asumisen sijoittamisesta alueelle.

Täydennys-rakentaminen on hyvin haastavaa meille suunnittelijoille, ja se edellyttää hyvin paljon vuorovaikutusta. Ollaan alueilla, joilla on jo asukkaat ja heillä vakiintuneet näkemykset ja odotukset.

Paula Paajanen

– Perustelen esitystä muun muassa sillä, että Hietasaari on jo rakennettua aluetta. Tämä ei ole mikään luonnontilainen alue ja se voisi täydentää suiston ympärille sijoittuvaa asuinrakentamisen aluetta.Hietasaaren virkistyskäyttö painottuisi tuonne saaren eteläosaan, linjaa Korkala.

Matkailupalvelut huvipuistoineen keskittyisivät Edenin ympäristöön. Kaavailtu asuinalue sijaitsee parin kilometrin päässä Oulun keskustasta.

– Tämä on siinä mielessä helppo alue, että kaupunki omistaa maan eikä ihan lähellä ei ole asukkaita. Toisaalta tämä on vaikea alue, koska Hietasaari mielletään virkistysalueeksi, arvioi Paajanen.

Yleiskaavaesitys nähtäville kesän kynnyksellä

Yleiskaavaesitys tulee kuukauden ajaksi nähtäville kesän kynnyksellä.

– Saamme aika paljon lausuntoja, ja siitä voi jättää myös muistutuksia ja kertoa mielipiteitään suunnitelmista. Kyse on arvovalinnoista. Etenemme niillä alueilla, joista yhteisesti sovitaan, toteaa Korkala.

Lausuntojen ja muistutusten saattelemana yleiskaavaesitys etenee lausuntokierroksen ja nähtävillä olon jälkeen kunnalliseen päätöksentekoon, eli kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto saavat sanoa sanansa.

Väestörakenne tasapainoon täydennysrakentamisella

Oulun nykyinen yhdyskuntarakenne on väljä, ja täydennysrakentamiselle on paljon tilaa.

– Joku vuosi sitten tutkittiin keskeistä kaupunkirakennetta ja todettiin, että siellä on potentiaalia kymmenille tuhansille uusille asukkaille. Vaikka viheralueita otettaisiinkin käyttöön, pitää huolehtia että viheralueverkostot ja keskeiset viheralueet säilyvät. Kaikki puistot eivät ole katoamassa, lupaa Paajanen.

Virkamiesten puheissa Kaukovainio nousee usein esille kohteena, jossa asukkaat ovat selkeästi nähneet täydennysrakentamisen parantavan aluetta ja sen imagoa.

Täydennysrakentamisella on mahdollista puuttua Kaukovainion tapaisten kerralla rakennettujen kaupunginosien ikäluokkakiertoon ja muokata kaupungin väestörakennetta tasapainoisemmaksi. Näin voidaan järkeistää esimerkiksi koulutilojen käyttöä.