Hyppää sisältöön

Lapin keskussairaalassa otetaan käyttöön pömpeli eli ilmoittautumisautomaatti

Lapin keskussairaalassa otetaan käyttöön automaattinen ilmoittaumisjärjestelmä. Ilmoittaumisautomaatit otetaan käyttöön 22. tammikuuta korvaamaan tavanomaisen ilmoittautumisen pääaulan neuvontapisteessä. Keskussairaalan pääaulassa on kaksi itseilmoittaumisautomaattia ja sen lisäksi samanlainen automaatti on vastaanottavien poliklinikoiden odotusauloissa sekä laboratiossa.

Lapin keskussairaalassa otetaan käyttöön ilmoittautumisautomaatit.
Lapin keskussairaalan pääaulassa on kaksi ilmoittautumisautomaattia heti pääoven edessä. Lapin sairaanhoitopiirin suunnittelijan Mika Heikkilän haastattelu ja kuva: Raimo Torikka / Yle
Ilmoittautumisautomaatit ohjaavat potilaan oikeaan paikaan ja lääkäri ja hoitajat saavat tiedon potilaan saapumisesta osastolle. Jos tietoverkko on nurin, tietää se ylimääräisiä hankaluuksia sekä henkilökunnalle että potilaille. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Itseilmoittautumisautomaattien käyttöönotolla pyritään nopeuttamaan ilmoittautumismenettelyä.

Automaattiin ilmoittaudutaan potilaalle lähetetyllä kutsukirjeellä, Kelakortilla tai ajokortilla. Lisäksi ilmoittautua voi syöttämällä henkilöturvatunnuksen automaattiin. Ilmoittautuminen on myös mahdollista pääaulan asiakaspalvelukeskuksessa entiseen malliin.

Pääaulan automaatista potilas saa kuitin jossa on käyntinumero, tietoa ajanvarauksesta sekä vastaanoton sijainnista. Potilas kutsutaan vastaanotolle sisään käyntinumerolla. Päivystykseen automaatit tulevat käyttöön myöhemmässä vaiheessa.

Nopeutta ja joustavuutta tuova "pömpeli"

Itseilmoittautumisautomaatti on ristitty kotoisasti pömpeliksi. Pömpelin odotetaan nopeuttavan ja tuovan joustavuutta ilmoittaumiseen. Samanlaisia automaatteja on käytössä Tampereen ja Oulun yliopistosairaaloissa sekä useissa pienemmissä toimipisteissä.. Saatujen kokemusten perusteella automaattien käyttö luonnistuu myös iäkkäämmiltä potilailta.

Tampereella ja Oulussa tehdyn kyselyn perusteella pääosa vastaajista piti automaatteja hyvinä. Käyttäjät pitivät pömpeleiden kautta tehtyä ilmoittautumista nopeana ja helppona. Lisäksi potilaan yksityisyyden suoja parani, koska vastaanotolle kutsutaan käyntinumerolla eikä nimellä.

Potilaan ilmoittauduttua pääaulan automaatilla siirtyy tieto potilaan tulosta sairaalaan välittömästi myös vastaanottavaan yksikköön. Sen jälkeen kun potilas on ilmoittautunut vastaanottotilan automaatilla, näkee lääkäri sen, että potilas on odotustilassa.

Lääkäri ja henkilökunta voi mahdollisuuksien mukaan järjestellä potilaiden vastaanottoa sen mukaan ketkä ovat paikalla. Tämä voi nopeuttaa ja lyhentää potilaiden odotusaikaa.

Ilmoittautuminen helppoa

Potilaan tullessa sairaalan pääovesta sisälle aulaan löytyvät ilmoittautumisautomaatit heti pääoven edestä. Viivakoodillinen tunnistautumiskirje, kelakortti tai ajokortti työnnetään automaatin alatasolle ohjeen mukaisesti.

Automaattiin ilmoittauminen ja toiminta selviää seuraavista kuvista.

Ilmoittautuminen aloitetaan tunnistautumisella. Kuva: Raimo Torikka / Yle
Tunnistautumisen jälkeen vastataan automaatin kysymyksiin. Kuva: Raimo Torikka / Yle
Automaatin näytöllä tulee ennen tulostetta tiedot ja ohjeet potilaalle. Kuva: Raimo Torikka / Yle
Automaatti tulostaa toimintaohjeet ja käyntinumeron. Kuva: Raimo Torikka / Yle
Seuraavaksi ilmoittaudutaan vastaanottavan osaston ilmoittautumisautomaattiin. Odotustilasta löytyy informaationäyttö. Kuva: Raimo Torikka / Yle
Odotushuoneen näytölle tulee potilaan kutsunumero kun hänet kutsutaan toimenpiteeseen tai lääkärin luokse. Kuva: Raimo Torikka / Yle
Vastaanottavan osaston huoneiden ovissa on selkeät numerot jotta potilas löytää oikean huoneen. Kuva: Raimo Torikka / Yle