Lasten lihavuus yleistyy ja vaikeutuu – alle kouluikäiset kaikkein lihavimpia

Tutkimuksen mukaan hoitoon tulevista lapsista alle kouluikäiset ovat kaikkein lihavimpia. Aikainen lihominen saattaa johtaa siihen, että lihavuudesta kärsivät nuoret ja aikuiset ovat tulevaisuudessa entistäkin lihavampia.

terveys
Lihava pieni lapsi lääkärin tutkittavana
AP Graphics Bank

Lasten lihavuus yleistyy ja vaikeutuu, kertoo tuore suomalaistukimus. Tällä hetkellä pojista jo joka neljäs on lihava tai ylipainoinen. Tytöistä puolestaan 15–20 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan hoitoon päätyvistä lapsista alle kouluikäiset ovat kaikkein lihavimpia. Leikki-ikäisten ylipaino on kaksinkertaistunut kolmessa vuosikymmenessä. Kun ylipainoa esiintyy yhä nuoremmilla, saattaa lopputulos olla, että lihavuudesta kärsivät ovat tulevaisuudessa entistäkin lihavampia. Ainakin tätä pelkää tutkimuksen tehnyt lastentautien erikoislääkäri Marketta Dalla Valle.

– Kyse on lapsista, jotka ovat sellaisessa ikävaiheessa, että he ovat lähes täysin kodin vaikutuksen alaisina. Meillä saattaa tulevaisuudessa olla entistä lihavampia murrosikäisiä. Tulevaisuuskehitys on todella huolestuttava.

Kakkostyypin diabetes on aikuisten sairaus, mutta nyt sitä hoidetaan jopa 9-vuotiailla lapsilla.

Marketta Dalla Valle

Pohjois-Karjalan keskussairaalan erikoislääkäri Marketta Dalla Valle tutki 907:ää erikoissairaanhoidossa hoidettua 2–18-vuotiasta itäsuomalaista lasta. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty Suomessa.

– Lapsilla oli merkittäviä poikkeavuuksia rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa. Tämä on huolestuttavaa, koska riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kasvaa. Se on aikuisten sairaus, mutta nyt sitä hoidetaan jopa 9-vuotiailla lapsilla.

Lapsen lihavuuteen pitää puuttua aikaisemmin

Dalla Vallen mukaan lasten lihavuutta pidetään edelleen perheen yksityisaisana, eivätkä ammattilaiset aina uskalla puuttua siihen. Dalla Valle kuitenkin kannustaa puuttumaan heti, kun paino on noussut yli käyrien pidemmän aikaa.

– Lasten lihavuuteen pitää puuttua selvästi nykyistä aikaisemmin. Mitä pidemmälle lihavuus on jatkunut, sitä vaikeampi sitä on hoitaa. Pitää saada hyvä tatsi perheeseen. Hoidon pitää olla suunniteltua ja hoitoketjun sujuvaa. Mukana voivat olla ravitsemus- ja perheterapeutti, lastenlääkäri ja neuvola, mutta tärkeintä on, että perhe on mukana.

Dalla Vallen mielestä lihavuusongelmaa ei saa jättää yksin terveydenhuollon käsiin. Lihavuuden ennaltaehkäisy tulisi ulottaa myös päiväkoteihin ja kouluihin.

Usein ne lapset, jotka tarvitsisivat koululiikuntaa kaikkein eniten, saavat siitä vapautuksen.

Marketta Dalla Valle

– Jostain syystä tämä ei ole herättänyt suurta kiinnostusta, vaikka olemme tarjonneet tietoa ja kutsuneet esimerkiksi koulujen ammattilaisia kuulemaan asiasta.

Esimerkiksi koululiikunnalla on Dalla Vallen mukaan tärkeä rooli ennaltaehkäisyssä.

– Usein ne lapset, jotka tarvitsisivat koululiikuntaa kaikkein eniten, saavat siitä vapautuksen. Sanotaan esimerkiksi, että jos lapsi kaatuu, hän ei pysty nousemaan itse ylös, ja annetaan vapautus.

Perheiden elintapoja ja ruokailutottumuksia pitäisi lääkärin mukaan selvittää jo raskauden aikana. Ennen kaikkea Dalla Valle kuitenkin kuuluttaa vanhempien vastuuta.

– Kyllä lihavuus periytyy. Geenit tosin vaikuttavat siihen vähemmän kuin elintavat. Lihavat lapset ovat usein lihavia myös aikuisina.