Periytyviä mielenterveysongelmia voidaan ehkäistä – Kuopiossa uudenlaista kuntoutusta lapsiperheille

Kuopiossa alkaneella kurssilla yritetään tavoitella erityisesti niitä mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia perheitä, jotka ovat pudonneet Kelan palvelujen ulkopuolelle. Perheitä tukemalla voidaan vähentää jopa liki puolella mielenterveysongelmien periytymisen riskiä vanhemmilta lapsille.

terveys
Lapsen käsi aikuisen kädessä.
Erkki Suonio / Yle

Kuopiossa on aloitettu uudenlainen kuntoutusmalli mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville lapsiperheille. Mielenterveyden keskusliiton pilottikurssille osallistuu viisi perhettä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat poissa työelämästä tai opinnoista mielenterveysongelman vuoksi.

Kurssilla tavoitellaan erityisesti niitä, jotka mielenterveysongelmien vuoksi eläkkeelle jäädessään putoavat Kelan tarjoamien palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena on paitsi luoda edellytykset paluulle työelämään tai opintojen pariin myös ehkäistä lasten psyykkistä sairastumista.

– On väärin, että työkyvyttömyyseläkkeellä jopa kolmikymppinen, pienen lapsen vanhempi putoaa kaikesta Kelan tukemasta kuntoutuksesta pois, vaikka tutkimukset osoittavat, että meillä on keinoja, joilla voidaan palauttaa ja perhettä tukemalla mielenterveysongelmien ylisukupolvisuutta voidaan ehkäistä, Mielenterveyden keskusliiton kuntoutussuunnittelija Outi Ståhlberg painottaa.

Mielenterveysongelmista kärsivien vanhempien lapsilla on 2–3-kertainen riski sairastua itsekin, jos mitään ei tehdä. Jos taas perheitä tuetaan asianmukaisesti, lasten sairastumisriskiä voidaan pienentää jopa lähes puolella.

Kokonaisvaltaista tukea

Mielenterveyden keskusliiton järjestämällä kurssilla erityistä on se, että lapsiperheille on tarjolla tukea kokonaisvaltaisesti. Kurssiin kuuluu muun muassa ryhmä- ja yksilötapaamisia, viikonlopputapaaminen koko perheelle ja ryhmätapaaminen mielenterveysongelmista kärsivien läheisille. Kurssin työntekijät myös kartoittavat lapsiperheiden palvelutarpeen.

On väärin, että työkyvyttömyyseläkkeellä jopa kolmikymppinen, pienen lapsen vanhempi putoaa kaikesta Kelan tukemasta kuntoutuksesta pois.

Outi Ståhlberg

– Käsitteekseni julkisella puolella ei ole näin laajaa, kokonaisvaltaista toimintaa. Yleensä hoidetaan irrallisesti yhtä oiretta tai yhtä perheenjäsentä, mutta kokonaisuus jää joskus hahmottamatta. Kuntoutuksemme ei kuitenkaan korvaa psykiatrista hoitoa, Ståhlberg kertoo.

Pilottijakso kestää maaliskuun loppuun asti. Ståhlberg kertoo, että tarkoituksena on, että kokeilu saisi jatkoa. Pilotin aikana ryhmän kokemukset kirjataan ja jatkoa ajatellen sisältöä muokataan asiakkaiden kokemusten ja palautteen perusteella.

Kurssin suunnittelu aloitettiin jo viime vuoden maaliskuussa, ennen Rautavaaran ja Kuopion perhesurmia. Perhesurmien aiheuttama järkytys ei kuitenkaan Ståhlbergin mukaan kasvattanut kurssille hakeneiden määrää.

– Saimme hakemuksia riittävästi, mutta mitään piikkiä perhesurmat eivät aiheuttaneet. Odotimme, että saisimme niiden jälkeen valtavasti hakemuksia, mutta niin ei käynyt, Ståhlberg kertoo.