Tutkimus: Stressi syö myötätunnon muukalaisia kohtaan

Ihmisten ja hiirten suhtautumisessa tuntemattomiin on samoja piirteitä, kertoo tuore tutkimus. Sekä hiirien että ihmisten stressitaso nousee, kun paikalla on tuntemattomia.

Stressi selittää sitä, miksi on vaikeaa tuntea myötätuntoa tuntemattomia kohtaan, esitetään tuoreessa tutkimuksessa. Kanadalais-yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän työstä kertoo Current Biology (siirryt toiseen palveluun) -tiedejulkaisu.

Tutkijat tarkastelivat sekä hiiriä että ihmisiä. Molemmilla myötätunnon määrä vieraita kohtaan kasvoi, kun stressihormoneiden toimintaa estettiin lääkkeellä. Ihmisten kohdalla hauskan videopelin pelaamisella entuudestaan tuntemattoman kanssa havaittiin olevan sama vaikutus kuin kokeessa käytetyllä lääkkeellä.

Hiirikokeissa tutkijat tarkkailivat, kuinka hiiret suhtautuivat toisten hiirien kipuun, kun ne itse olivat saaneet stressiä estävää lääkitystä. Hiiristä tuli empaattisempia niille vieraita hiiriä kohtaan: ne käyttäytyivät ikään kuin olisivat tunteneet ne.

Samoin kävi, kun tutkijat tarkkailivat tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita. Tutkittavien piti arvioida millaista kipua tunsi heille tuntematon ihminen tai ystävä, jonka käsi upotettiin jääkylmään veteen 30 sekunniksi. Stressilääkitystä saaneet koehenkilöt tunsivat tuntemattoman kivun syvemmin kuin vertailuryhmä, joka ei lääkettä saanut. He myös ilmaisivat itseään ilmeillä ja koskettivat omaa kättään enemmän kuin vertailuryhmä.

Joko hiiret ovat mutkikkaampia kuin luulemme, tai ihmisten vuorovaikutuksen periaatteet yksinkertaisempia kuin ajattelemme.

Jeffrey Mogil

Neurotieteilijä, tohtori Jeffrey Mogil McGillin yliopistosta Kanadan Montrealista pitää kiehtovana sitä, että hänen tutkimusryhmänsä tulokset ovat samankaltaisia hiirillä ja ihmisillä.

– Joko hiiret ovat mutkikkaampia kuin luulemme, tai ihmisten vuorovaikutuksen periaatteet yksinkertaisempia kuin ajattelemme, hän huomauttaa.

Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, ettei myötätunto ole vain ihmisten ominaisuus: Empatian olemassaolo on havaittu myös hiirikokeissa. Sekä hiirillä että ihmisillä myötätunto on vahvempaa tuttujen kuin tuntemattomien kesken. Samoin molempien lajien stressitason on todettu nousevan tuntemattomien läsnäolon takia.