Viitasammakko ja liito-oravakin mahtuvat asuntomessuille – Mikkeli haluaa mainetta Saimaan rantakaupunkina

Mikkelissä vuonna 2017 järjestettävien asuntomessujen tontit tulevat hakuun kevään aikana. Kyselyitä tonteista on jo tullut, vaikka alueen kaavoitus on ollut kesken. Naapureiksi tulevat harvinaiset luontokappaleet halutaan kääntää ennemmin eduksi kuin nähdä ne haittatekijöinä.

Kotimaa
Havainnekuva Mikkelin asuntomessualueesta
Mikkelin kaupunki

Mikkelin tavoitteena on, että kaupunki tunnetaan asuntomessujen jälkeen Saimaan rantakaupunkina. Vaikka vuoden 2017 asuntomessujen teemaa ei vielä ole vahvistettu, tekninen johtaja Jouni Riihelä pitää selvänä, että Saimaa ja luonto näkyvät messuilla monella tapaa.

– Kaavakin on monella tapaa hyvin luonnonläheinen. Kaupunki on ottanut tavoitteeksi viheralueiden ja puistojen lisäämisen. Lisäksi uusi kevyenliikenteen reitti kulkee tulevaisuudessa uudelta asuinalueelta kaupunkiin, jotta aina ei tarvitsisi käyttää omaa autoa.

Uutta kevyenliikenteen rantaraittia pitkin matkaa keskustaan kertyy pari-kolme kilometriä. Jos pyöräily tai kävely kyllästyttää, voi tarttua myös airoihin ja soutaa ostoksille keskustaan.

Koska messualueen naapuruussuhteesta luonnon kanssa halutaan hyvä, alueella esiintyvät viitasammakko tai liito-orava saattavat näkyä myös messujen markkinoinnissa jollain tavalla. Liito-oraville on alueella varattu omat kulkukäytävänsä.

– Kyllä viitasammakkokin on tuolla rannassa myös jatkossa. Haluamme kääntää kyseiset otukset meille vahvuudeksi, eikä ajatella, että niiden olemassaolo olisi kovinkaan negatiivista, pohtii Riihelä.

Kyselyitä tonteista tulee jo

Messukohteita Saimaan Annilanselän maisemiin rakennetaan jopa 35. Kaiken kaikkiaan uusi kaava tuo noin 100 rakennuspaikkaa Kirkonvarkauden asuinalueelle.

Kyselyitä messutonteista on jo tullut kaupungille, vaikka kaavat ovat olleet keskeneräisiä. Riihelä uskookin, että rakentajia löytyy.

– Odotamme, että rakentajia tulee ulkomaita myöten. Alustavia keskusteluja on jo käyty, mutta tässä vaiheessa en voi kertoa enempää.

Kirkonvarkauden asemakaava on maanantai-itana valtuuston hyväksyttävänä.

– Kaava on huolellisesti valmisteltu ja seudun nykyisten asukkaiden mielipiteet ja toiveet on myös otettu huomioon. Muutama muukin päätös pitää vielä asemakaavan jälkeen tehdä, kertoo Riihelä.

Kaavasta voi valittaa 30 päivän ajan. Kun kaava on valmis, asuntomessujen ja Mikkelin kaupungin yhteinen toimikunta asettaa tontit haettavaksi. Samalla määritellään, millaisia hakemusten tulee olla ja millaista rakentamista toivotaan.

– Ennen lumien sulamista kaadetaan puut tulevalta katualueelta. Lisäksi aloitetaan maanrakennustyöt. Asuntomessujen tulo alkaa näkyä siis konkreettisesti kevään aikana, toteaa Riihelä.

Asuntomessut pitävät pintansa heikossakin taloustilanteessa

Asuntomessualueiden kaavaprosesseissa ei viime vuosina ole tullut suurempaa kitkaa vastaan. Suunnitelmat ovat edenneet aikatauluissaan.

– Yleinen ilmapiiri on hyvä. Osa kaavoista on edennyt nopeammin, osa hitaammin, mutta yleisesti ottaen kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, kertoo Asuntomessujen kehitysjohtaja Heikki Vuorenpää.

Erityiset luontoarvot tai uhanalaisten eläinten esiintyminen asuntomessualueilla on opittu huomioimaan hyvissä ajoin.

– Riski suunnitelmien viivästymiseen tulisi, jos suunnitellulta alueelta löytyisi jotain sellaista, johon ei ole etukäteen varauduttu. Mikkelissä ja muualla on varauduttu hyvissä ajoin ja luontoselvitykset tehty kuten muissakin kohteissa.

Kiinnostus messualueita kohtaan on Vuorenpään kertoman mukaan säilynyt, vaikka taloustilanne ei parhaillaankaan ole rakennusalalle suosiollinen. Tämänvuotinen messualue Vantaalle kohoaa hyvää tahtia ja myös vuoden 2016 Seinäjoen asuntomessuille ovat kaikki rakentajat koossa.

– Talotehtaille ja muille alan toimijoille asuntomessut ovat tärkeät edelleen.