1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hausjärvi

Vanha soranottoalue saa uuden elämän

Soramontut ovat ankeaa katsottavaa. Hiekkaa, hieman lisää hiekkaa ja kiviä. Hausjärven Ryttylässä oleva vanha soramonttu saa nyt uuden elämän kun aluetta kehitetään ulkoilualueeksi. Alueelta siivotaan pois myös vieraslajit ja pyritään tukemaan luonnon monimuotoista kasvua.

Kuva: Rudus Oy

Alueen maankäyttäjä Rudus Oy on poistamassa maisemoidulta soranottoalueeltaan runsaan lupiiniesintymän. Aluetta on valmisteltu yhteistyössä paikallisen urheiluseuran, Ryttylän Kirin kanssa. Virkistyskäyttö estää aluetta kasvamasta umpeen ja auttaa siten harjukasvillisuuden, sekä eläimistön monimuotoisuutta.

– Varsinainen maisemointi on varsin pitkälle jo tehty, eli lupiinien leviämisen estäminen. se on tehty pääosin syksyn aikana. Pohjoispäässä lähellä pururataa on männikö seassa on niin paljon lupiineja, että se on tehtävä käsin ensi kesän aikana, kertoo kertoo tuotantopäällikkö Per-Anders Lindert.

Työt loppuun ensi vuoden aikana

Alueelta poistetut kasvit kerättiin kumpuun, joka maisemoitiin osaksi aluetta. Kasa peitettiin kahdella metrillä maa-ainesta, josta muotoiltiin pulkkamäeksi ja paahderinteeksi sopiva kumpu. Myös alueella oleva frsbeegolfrata on tarkoitus jatkaa 18-maaliseksi.

Eroosio-ojia on täytetty karkealla kiviaineksilla rinteissä, joka edesauttaa kasvillisuuden vesitasapainon säilymistä ja on merkityksellistä veden puhdistumisen kannalta.

– Virkistysalue valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä, jonka jälkeen tavoitteena on siirtää alue Rudukselta Hausjärven kunnan hallintaan ja vastuulle.

Ensi kevään ja kesän suunnitelmissa on viimeistellä vieraslajien eli lupiinien poisto sekä portaiden rakentaminen alueelle. Osa toimenpiteistä pyritään tekemään yhdessä urheiluseura Ryttylän Kirin kanssa.

Hausjärven ohessa Rudus Oy tekee sora-alueiden luonnonmukaistamista myös Hyvinkäällä ja Porvoossa.