Metsähallitus kartoitti lähes tuhat suojelualuetta

Metsähallituksen suuri luonnonsuojelualueiden kartoitus muutti käsityksiä lajiston uhanalaisuuksista. Kartoituksessa löytyi joitakin uhanalaisina pidettyjä lajeja, jotka ovat pelättyä yleisempiä. Toisaalta löytyi myös sellaisia lajeja, jotka ovat harvinaistuneet huomattavasti vuosien saatossa. Tutkimus korostaa oikein rajatun suojelualueen merkitystä monimuotoisuuden turvaamisessa.

Kotimaa
Erilaisia jäkälöitä suolla.
Anne Niskanen / Yle

Hämeen pienetkin luonnonsuojelualueet ovat merkittäviä eteläisten lajien säilyttäjinä. Tämä käy ilmi Metsähallituksen suuresta luonnonsuojelualueiden kartoituksesta, joka muutti käsityksiä lajistojen uhanalaisuuksista.

Selvityksessä havaintoja vuosina 2007-2013 kertyi yli 200 000. Havainnoista 16 000 löytyi uhanalaisten listalta. Näiden joukossa oli parisataa uhanalaista ja noin 130 erityisesti tai kiireellisesti suojeltavaa lajia.

Hiljattain julkaistu selvitys muun muassa jäkälistä, sammalista, kääväkkäistä, kovakuoriaisista ja nilviäisistä muutti myös käsityksiä lajiston uhanalaisuuksista. Kartoituksessa löytyi joitakin uhanalaisina pidettyjä lajeja, jotka olivat pelättyä yleisempiä. Toisaalta löytyi myös lajeja, jotka ovat harvinaistuneet huomattavasti.

Selvitettyjen lajien joukossa oli parisataa uhanalaista ja noin 130 erityisesti tai kiireellisesti suojeltavaa lajia. Metsähallituksen suojelubiologi Terhi Korvenpää muistuttaa, että Hämeen suojelualueet ovat valtakunnallisestikin hienoja.

– Jos ajattelee vaikka Lammin Evoa, missä on vanhaa lahopuualuetta ja muuta, niin kyllä nämä Etelä-Suomenkin pienet suojelualueet ovat todella tärkeitä varsinkin eteläiselle lajistolle, joka viihtyy erityisesti lehdoissa ja muilla ravinteisilla alueilla.

– Hämeessä on pystytty täsmäsuojelulla suojelemaan tärkeimpiä elinympäristöjä eli aika hyvin on saatu niin sanotut hotspotit suojeltua, Terhi Korvenpää kiittelee.

Lajiston suurimpia uhkia ovat hänen mielestään ilmaston lämpeneminen ja sopivien elinympäristöjen katoaminen. Erityisen huolestunut Terhi Korvenpää on lahopuun ja lahopuusta riippuvien lajien vähenemisestä, kun lahopuun ja puujätteen korjuu on tehostunut.