Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoitus viivästyy soiden ja arvokkaiden kulttuurimaisemien osalta

Maakuntakaavoitukseen liittyvät selvitykset ovat niin laajoja, että joitakin teemoja joudutaan lykkäämään. Syynä on myös asioiden, kuten soidensuojelun täydennysohjelman, muuttuminen valtakunnan tasolla.

Kotimaa
syksyinen neva
Anna Wikman / Yle

Etelä-Pohjanmaan liitto on joutunut tekemään muutoksia suunniteltuihin maakuntakaavoihin. Turvetuotantoa ja suoluonnon suojelua koskevat teemat viivästyvät niin, että ne on jouduttu siirtämään vaihemaakuntakaava II:sta myöhemmin valmistuvaan vaihemaakuntakaava III:een. Syynä on muun muassa soidensuojelun täydennysohjelman valmistelussa tapahtuneet muutokset.

Myös arvokkaiden kulttuurimaisemien teema joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista voidaan odottaa aikaisintaan tämän vuoden lopussa.

Vaihemaakuntakaavan II teemat ovat muutoksen jälkeen: kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Vaihemaakuntakaavaan III sisältyvät teemat ovat muutoksen jälkeen: turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat.

Tuulivoiman tuotantoa ohjaava vaihemaakuntakaava I on Etelä-Pohjanmaalla pisimmällä, sen nähtävilläolo päättyi toissaviikolla ja se on tarkoitus saada maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi toukokuussa. Maakuntajohtaja Asko Peltolan mukaan II- ja III-kaavat pyritään saamaan niin sanottuun luonnosvaiheeseen vielä tämän vuoden puolella.