Talvivaaran lupahakemus purkuputkelle on kerännyt vastustajia yli maakuntarajojen

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä hakee ympäristölupaa purkuputkelle kaivokselta Nuasjärveen, koska kaivoksen vesivarastot ovat täyttymässä viimeistään kesällä. Kaivosalueella on tällä hetkellä vajaa yhdeksän miljoonaa kuutiota ylimääräisiä vesiä varastoituna.

luonto
Talvivaaran purkuputki kulkee Nuasjärven pohjassa
Sanna Kähkönen / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle jätetyn ympäristölupahakemuksen mukaan Talvivaaran kaivokselta johdettaisiin käsiteltyjä jätevesiä purkuputkea pitkin 7,5 miljoonaa kuutiota vuodessa Sotkamon Nuasjärveen. Ensimmäisten kolmen vuoden jälkeen määrä olisi viisi miljoonaa kuutiota vuodessa.

Lupahakemuksen mukaan metallien ja sulfaatin määrät ovat sellaisia, että ne eivät vahingoittaisi Nuasjärveä. Myös virkistyskäyttöä kuten uimarantoja voitaisiin käyttää jatkossakin.

Esimerkiksi sulfaattia laskettaisiin Nuasjärveen 30 000 tonnia vuodessa kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Määrä on sama kuin jos Kajaanin kaupungin koko keskustaajamaan holvattaisiin 30 kiloa suolaa jokaiselle neliömetrille joka vuosi. Ensimmäisten kolmen vuoden jälkeen määrä putoaisi kolmasosaan.

Luottamusta ei löydy

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sähköposti tukkeutui purkuputkea koskevista muistutuksista ja mielipiteistä. Takarajaa muistutusten jättämiseksi on jatkettu maanantaina 19.1. puoleenyöhön saakka, koska aluehallintovirastosta arvioitiin tulossa olevan vielä satoja purkuputkea koskevia muistutuksia ja mielipiteitä. Aamupäivällä muistutuksia oli jätetty noin 350. Pääosa oli yksityisten ihmisten jättämiä, mutta mukana oli myös kuntien, yritysten ja yhteisöjen tekemiä lausuntoja.

Lupahakemus on kiirehditty tyrmäämään lähes joka taholta. Esimerkiksi Sotkamon kunta pelkää ympäristön lisäksi matkailuelinkeinon puolesta. Kajaanin kaupunki pitää lupahakemusta puutteellisena ja ympäristön vahingoittumisen riskiä liian suurena.

Nuasjärveen suunnitellun purkuputken sijainti kartalla.
Talvivaaran purkuputki on merkattu karttaan punaisella.Paikkatietoikkuna

Kainuun kuntien perustama Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä puhuu terveydensuojeluviranomaisen suulla ja pelkää aineiden yhteisvaikutuksia. Ei tulee myös muun muassa kalastusmatkailuyrittäjiltä ja tontinomistajilta niin Kainuusta kuin maakunnan rajojen ulkopuoleltakin. Yleisesti muistutuksissa ja lausunnoissa perätään jätevesien käsittelyä kaivoksen sisällä, jotta riski ei kohdistuisi ulkopuolisiin vesiin.

Ja jottei asia menisi liian helpoksi, niin purkuputkea myös kannatetaan. Kannattajat löytyvät Jormasjärven alueelta, joka säästyisi lisäjuoksutuspaineelta, jos purkuputki vedettäisiin Nuasjärveen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta arvioidaan, että lupapäätös voidaan tehdä huhtikuussa. Päätös voi olla kyllä, ei tai aikalisä. Aikalisä tulisi määräämällä putkelle lausunnoissa vaadittu ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Artikkelia täydennetty klo 15.20 tiedolla määräajan jatkamisesta. "Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sähköposti tukkeutui purkuputkea koskevista muistutuksista ja mielipiteistä. Takarajaa muistutusten jättämiseksi on jatkettu maanantaina 19.1. puoleenyöhön saakka, koska aluehallintovirastosta arvioitiin tulossa olevan vielä satoja purkuputkea koskevia muistutuksia ja mielipiteitä. Aamupäivällä muistutuksia oli jätetty noin 350. Pääosa oli yksityisten ihmisten jättämiä, mutta mukana oli myös kuntien, yritysten ja yhteisöjen tekemiä lausuntoja."