Arktisille alueille esitetään rajat ylittäviä julkisia palveluja

Suomi, Ruotsi ja Norja haluaisivat talouskasvua, mutta eivät ilman kestävän kehityksen periaatteita.

Hurtigruten -yhtiön MS Nordnorge -laiva vasemmalla, vierellään MS Nordkapp -alus. Kuva: Franz Gingele / EPA

Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitusten asettama riippumaton asiantuntijaryhmä esittää rajat ylittävien julkisten palvelujen kehittämistä. Ne olisivat osa kestävään talouskasvuun arktisilla alueilla tähtäävää hanketta.

Ryhmän raportti on esitelty Arctic Frontiers 2015 –konferenssissa Tromssassa. Suomesta ryhmässä on ollut Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Sitä on paikan päällä esittelemässä pääministeri Alexander Stubb (kok.).

Pohjoismaat ovat vaikean taloustilanteen takia samassa tilanteessa. Kaikki haluaisivat kasvua, mutta eivät ilman kestävän kehityksen periaatteita.

Pohjoismaalaiset asiantuntijat ovat määritelleet neljä mahdollista kasvun ajuria ja neljä välinettä niiden saavuttamiseksi. Kasvun ajurit ovat nesteytetty maakaasu ja uusiutuva energia, virheä kaivostoiminta, matkailun kehittäminen sekä jääoloihin ja kylmään ilmanalaan liittyvä osaaminen.

Yhteistä matkailumarkkinointia

Erityisesti matkailussa he näkevät paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön. Vaikka eri maiden ja niiden paikkakuntien kesken on valtakunnan rajat ylittäviä markkinointihankkeita, voimien yhdistämistä ei ole koskaan kunnolla yritetty. Arktista aluetta pitäisi heidän mielestään markkinoida yhteinäisenä kokonaisuutena, koska esimerkiksi kiinalaisperhe matkaa suunnitellessaan tuskin osaa tehdä eroa Suomen ja Ruotsin Lapin ja Pohjois-Norjan välillä.

Yhteisten välineiden osalta he esittävät muun muassa rajaesteiden poistamista ja rakentamismääräysten yhtenäistämistä. Sitä varten he ehdottavat uutta energiatehokasta rakentamista koskevaa määräyskokoelmaa, jonka maat voisivat kukin osaltaan vahvistaa ja soveltaa nykyisten rakentamismääräysten rinnalla.

Rajat ylittäviä julkisia palveluja voisi asiantuntijoiden mielestä kehittää etenkin terveyspalvelujen osalta. He toivovat Tromssan, Uumajan ja Oulun yliopistosairaaloiden yhteistyön lisäämistä muun muasssa yhteisiä erikoissairaanhoidon kokeilualueita perustamalla.

Mika Hentunen

Tromssa, Norja