Sähkönkäyttö väheni viime vuonna: syinä taantuma ja lämmin sää

Käytetystä sähköstä noin viidennes oli tuontisähköä, loput Suomen omaa tuotantoa. Energiateollisuuden toimitusjohtaja sanoo, että Suomen tuontiriippuvuus sähkössä on liian korkealla tasolla.

talous

Sähkönkäyttö väheni viime vuonna noin prosentin edellisvuodesta, kertoo Energiateollisuus ry. Keskeisinä syitä vähentyneeseen kulutukseen olivat talouden taantuma ja lämmin sää. Käyttö väheni teollisuudessa hieman enemmän kuin muilla sektoreilla.

– Sähkönkäytön kehittymisestä suuntaan tai toiseen on tässä tilanteessa vaikea sanoa mitään. Mutta mikäli vientiteollisuus elpyy edes kohtalaisesti, otaksuisin, että sähkönkulutus kääntyy tänä vuonna lievään nousuun, arvioi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Käytetystä sähköstä noin viidennes oli tuontisähköä, loput Suomen omaa tuotantoa. Energiateollisuuden tilastojen mukaan sähkön nettotuonti nousi ennätyksellisen korkealle. Nettotuontia siivitti pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kohtuullisen hyvä vesitilanne. Suurin osa tuontisähköstä tuli Ruotsista.

Energiateollisuuden Naukkarinen sanoo, että Suomen tuontiriippuvuus sähkössä on liian korkealla tasolla.

– Vaikka tuonnin sujuvuus kertoo hyvin toimivista pohjoismaisista sähkömarkkinoista, tarvitsemme silti paitsi omavaraisuus- ja huoltovarmuussyistä myös ennen kaikkea poistuvan kapasiteetin korvaamiseksi kotimaisia sähköb tuotantoinvestointeja.

Viime vuonna sähkön kulutushuippu kirjattiin tammikuun 20. päivän aamuun.