Joensuulla edessä valtaisa, yli 250 potilaan massamuutto

Joensuussa valmistaudutaan parhaillaan yli 250 potilaan muuttoon. Siilaisen terveyskeskuksen sairaalan potilaita viedään Kotilahden sairaalaan, josta puolestaan muuttaa yli sata ihmistä tehostetun palveluasumisen yksikköön. Suurmuutto pyritään viemään läpi todella nopeasti.

potilaat
Siilaisen terveysasema keväällä 2007.
Yle / Heikki Haapalainen

Siilaisen terveyskeskuksen sairaalan suuremontin alta muutetaan 150 potilasta Kotilahden sairaalaan. Kotilahdesta puolestaan siirretään 115 potilasta tehostetun palveluasumisen yksikköön Senioripihaan.

Senioripihaan muuttavien asukkaiden valinta on parhaillaan käynnissä. Potilaille ja omaisille järjestetään asiasta lähiviikkoina tiedotustilaisuuksia, ja asiasta kolahtaa omaisille myös kirje postilaatikkoon.

Suurmuutto tehdään maaliskuussa kahdella eri viikolla. Potilaat kujetetaan kolmen päivän aikana Senioripihaan viikolla 10 ja viidessä päivässä Kotilahteen viikolla 12. Kuljetuksessa mukana on invatakseja, takseja ja ambulansseja. Potilaiden tavaroista huolehtivat muuttofirmat.

Vakituisen henkilökunnan apuna on opiskelijoita ja vapaaehtoisia, kaupunki varautuu poikkeustilanteeseen myös palkkaamalla lisähoitohenkilökuntaa. Sijaisten tarkka määrä on vielä avoin.

Vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Karukannas tiivistää massamuuton kriittisimmän tavoitteen täsmällisesti.

– Tärkeintä on, että potilaiden näkökulmasta katsoen kaikki sujuu hyvin. Että hoito pystytään takaamaan.