Huumeidenkäyttäjät haluavat ammattiapua: "Nämä ovat asioita jotka usein lakaistaan maton alle"

Tampereella toimivan matalan kynnyksen neuvontapiste Nervin ovesta kävelee kuukausittain sisään toistakymmentä uutta asiakasta. Suonensisäisiä huumeita käyttävistä suurin osa olisi valmis muutokseen, ja matalan kynnyksen takana oleva apu toimii, kertoo tuore tutkimus.

terveys
Pikki ja pillereitä.
Yle

Matalan kynnyksen apua huumeidenkäyttäjille tarjoava Nervi koetaan tärkeäksi. Kävijöitä Nervissä on vuodessa melkein 800. Palveluita on opittu käyttämään, siitä kertovat asiakaskäynnit, jotka ovat olleet joka vuosi nousussa.

– Asiakkaat ovat huonokuntoisempia kuin ennen, muita palveluja ei heillä juuri ole käytössään, sanoo Nervin yksikköjohtaja Päivä Ahtiala.

Nervin ovi käy päivän mittaan useasti samojen asiakkaiden toimesta.

– Ihmiset ovat nälkäisiä, asunnottomia ja vailla mielekästä tekemistä, kertoo Ahtiala.

Nuoret ovat vanhempia halukkaampia muutokseen

Tutkimus osoitti, että Nervin asiakkaista yli 40 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Suurin osa on aloittanut huumeiden käytön alaikäisenä, ja Nerviin tullessaan he ovat käyttäneetkin huumeita puolet elämästään.

Tutkimuksen tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että juuri nuoret ovat motivoituneempia tekemään muutoksia elämäänsä kuin vanhemmat huumeiden käyttäjät.

Nervi on portti avun piiriin

Tampereella vuodesta 1998 toiminut sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava Nervi toimii A-klinikan alaisuudessa. Sen ensisijainen tavoite on huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen, tartuntatautien ehkäiseminen sekä ohjaaminen turvallisempaan päihteiden käyttöön.

– Nervin toiminta on kirjaimellisesti elintärkeää! Ei uskaltaisi edes ajatella Tampereen tilannetta esim. suonensisäisten tautien määrässä, jos Nerviä ei olisi. Täältä saa myös henkistä tukea, rokotteita, neuvoja, ym. jotka ovat korvaamattomia. Muutenkin Nervi vapaaehtoistoimintatyyliltään on todella suuren kiitoksen ansainnut, kuvaili eräs tutkimukseen vastannut Nervin asiakas.

Asiakkaat ovat huonokuntoisempia kuin ennen, muita palveluja ei heillä juuri ole käytössään.

Päivä Ahtiala

Nervissä voi esimerkiksi vaihtaa käytetyt neulat uusiin. Palautusprosentti oli 99, ja kaikkiaan neuloja jaettiin vuonna 2013 miltei 430 000 kappaletta.

Tutkimukseen vastanneet pitivät Nervin tarjoamaa apua erittäin tärkeänä. Nimettömyyteen perustuvia ilmaisia Nervin palveluita asiakkaat kiittelevät.

– Kyselyitä päihde-alkoholikäyttäjien sekä muutenkin ns. vähäosaisten ja "unohdettujen" tilasta pidän tärkeänä, koska nämä ovat asioita jotka usein lakaistaan maton alle mediassa ja vähätellään jopa itselle, kiteytti yksi tutkimukseen vastanneista.

Tampereen terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaita koskevan osatutkimuksen toteutti Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimus on osa suurempaa "Suomalainen huono-osaisuus" hankekokonaisuutta.

Tutkimustulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä (siirryt toiseen palveluun).