Mikkelin kaupunginjohtajaehdokkaita tentataan avoimessa yleisötilaisuudessa

Haku tehtävään käynnistyi keskiviikkona.

Kotimaa
Marskin patsas.
YLE / Timo Ikonen

Mikkeli on käynnistänyt kaupunginjohtajan haun. Kaupunki etsii henkilöä, jolla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sen lisäksi hallinnollista kokemusta tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kuntatalouteen. Uudelta kaupunginjohtajalta edellytetään myös elinkeinoelämän tuntemusta ja talouden osaamista, vuorovaikutustaitoja ja kokemusta henkilöstöjohtamisesta sekä riittävää kielitaitoa.

Hakijoista parhaille järjestetään huhtikuussa 9. päivä kaupunginvaltuuston tentti. Tentti on avoin yleisötilaisuus ja se lähetetään suorana netissä. Sekä yksittäiset kuntalaiset että eri järjestöt ja sidosryhmät voivat lähettää etukäteen kysymyksiä valtuuston kuulemistilaisuuteen kaupungin nettisivuille avattavalla sähköisellä lomakkeella. Kysymyksiä voi toimittaa myös paperilla kaupunginkansliaan.

Kaupunginjohtajan tehtävän hakuaika päättyy 27. helmikuuta klo 15, mutta hakuajan päättymisen jälkeen virkaan voi vielä antaa suostumuksensa. Suostumus on annettava kaupunginhallitukselle viimeistään 10. maaliskuuta klo 15. Tavoitteena on, että uusi kaupunginjohtaja voitaisiin valita ylimääräisessä valtuuston kokouksessa 28. huhtikuuta.