Keskuskauppakamari: Naisjohtajan euro on 95 senttiä

Mies- ja naisjohtajien välinen palkkaero on kaventunut viiteen prosenttiin, tiedottaa Keskuskauppakamari.

talous

Mies- ja naisjohtajien välinen palkkaero on kaventunut samassa vaativuusluokassa viiteen prosenttiin, tiedottaa Keskuskauppakamari.

Vuonna 2010 mies- ja naisjohtajien välinen palkkaero oli samassa vaativuusluokassa yhdeksän prosenttia, kertovat palkitsemiseen ja johdon kehittämiseen erikoistuneen konsultointiyritys HAY Groupin tilastot.

Sen jälkeen naisjohtajien euro on noussut 95:een senttiin.

Naisjohtajien tilanne on keskiarvoa parempi, sillä yleiset palkkaerot eivät ole kaventuneet, vaan naisen euro on yhä 83 senttiä. Keskijohdossa naisten ja miesten palkkaero on pienin, vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa pitää suuntaa oikeana. Linnainmaan mukaan palkkaeron poistaminen edellyttäisi yhtenäistä työmarkkinaa, ei sen jakautumista miesten ja naisten töihin. Lisäksi palkkaerojen kaventuminen edellyttäisi hänen mukaan naisten suurempaa edustusta johtotehtävissä.

Linnainmaa kannustaa tyttöjä opettelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja opiskelemaan teknis-taloudellisia aineita. Vastaavasti miehet voisivat suuntautua enemmän opetus- ja terveydenhoitopuolelle. Lisäksi perhevapaat tulisi varatoimitusjohtajan mukaan jakaa tasaisemmin.

Linnainmaa kuitenkin korostaa, että työmarkkinoiden jakaantuminen selittää vain puolet palkkaerosta. Naisten palkkasyrjintä on hänestä tosiasia.

Tosin naiset pyytävät usein miehiä vähemmän palkkaa, eivätkä työnantajat yleensä maksa toivetta enempää, vaikka pyyntö olisi alakantissa työpaikan palkkatasoon nähden.