1. yle.fi
  2. Uutiset

Talvivaara Sotkamon konkurssi moninkertaisti palkkaturvan maksun Kainuussa

Palkkaturvaa maksettiin Kainuussa viime vuonna 531 työntekijälle, kun edellisvuonna sitä sai 165 henkilöä. Koko maassa palkkaturvan maksumäärä pieneni.

Kotimaan uutiset
Euroja
Arja Lento / YLE

Kainuun ELY-keskus maksoi palkkaturvana 2,64 miljoonaa euroa, mikä on nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 palkkaturvaa maksettiin Kainuussa 636 800 euroa. Maksetun palkkaturvan määrää nosti erityisesti Talvivaara Sotkamon konkurssi.

Koko maassa palkkaturvaa maksettiin viime vuonna 35,4 miljoonaa euroa, joka on 3,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Käsittelyaika lyheni

Kainuussa maksettiin eniten palkkaturvaa malmimetallien louhinnan toimialalla ja toiseksi eniten sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksessa. Palkkaturvaa maksettiin 531 työntekijälle, kun edellisvuonna sitä sai 165 henkilöä. Kainuun ELY-keskuksessa palkkaturvahakemusten määrän kasvusta huolimatta keskimääräinen käsittelyaika nopeutui 10 päivään, kun se oli edellisvuonna 15 päivää.

Palkkaturvana maksetaan työntekijöiden työsuhteesta johtuvia saatavia, joita työnantaja pysty konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden vuoksi itse maksamaan. Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä lukien.

Lue seuraavaksi