1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Saame

Autto ja Lohi: Tennilän kritiikki perusteetonta

Lappilaiset kansanedustajat Heikki Autto (kok.) ja Markus Lohi (kesk.) pitävät perusteettomana ex-kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän (vas.) syytöksiä Lapin kansanedustajien motiiveista saamelaisasioissa. Tennilä arvioi tiistaina Yle Radio Suomen pakinassaan, että kaikki Lapin kansanedustajat ovat muodostaneet kantansa ILO 169-sopimuksen ratifiointiin kylmästi laskelmoiden.

Kuva: Yle

Lappilaiset kansanedustajat Heikki Autto (kok.) ja Markus Lohi (kesk.) ovat vastaneet entisen kansanedustajan Esko-Juhani Tennilän (vas.) radiokolumniin, joka esitettiin tiistaina Yle Ykkösaamu -ohjelmassa. Kolumnin otsikko oli Raadollista äänten laskentaa (siirryt toiseen palveluun).

Autto ja Lohi pitävät perusteettomana ex-kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän syytöksiä Lapin kansanedustajien motiiveista saamelaisasioissa. Tennilä arvioi pakinassaan, että kaikki Lapin kansanedustajat ovat muodostaneet kantansa ILO 169-sopimuksen ratifiointiin kylmästi laskelmoiden.

Tennilän mukaan saamelaisia asuu Lapissa kaikkiaan vain muutama tuhat, eli heitä on Tennilän mukaan kovin vähän verrattuna suomalaisiin äänestäjiin.

"Miksi Tennilä haluaa kyseenalaistaa kansanedustajien motiivit ja perehtyneisyyden Lapille tärkeän asian osalta?"

Autto ja Lohi ihmettelevät, miksi pitkän kansanedustajan uran tehnyt Tennilä haluaa kyseenalaistaa kansanedustajien motiivit ja perehtyneisyyden Lapille tärkeän asian osalta. He pitävät erityisenä arvona, että Lapin kansaedustajat ovat voineet muodostaa yksimielisen näkemyksen asiasta.

– Yhdessä olemme edistäneet myös esimerkiksi saamenkielisten kielipesien rahoitusta, Autto ja Lohi toteavat.

Autton ja Lohen mukaan ILO 169-sopimuksen ratifioinnin ja siihen läheisesti liittyvän saamelaiskäräjälain uudistuksesta käytävään keskusteluun tarvittaisiin syyttelyn ja vastakkainasettelun sijaan esityksiä kestäviksi ratkaisumalleiksi.

– Eri valiokunnissa on juuri menossa ILO 169-sopimuksen ratifiointiin liittyvät asiantuntijakuulemiset. Myös Tennilän kannattaisi pyrkiä kuuntelemaan asiantuntijoita ja esittää sitten ajatuksiaan kestävistä ratkaisumalleista, eikä vain syytellä muita, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Autto toteaa.

Lohi niputtaa ILO-sopimuksen ja saamelaiskäräjälain

ILO 169 -ratifiointia perustuslakivaliokunnan jäsenenä käsittelevä Lohi sanoo, että eduskunnan käsittelyssä oleva saamelaiskäräjälaki ja erityisesti siinä oleva saamelaismääritelmä on kytköksissä myös ILO 169 -sopimuksen ratifiointiin. Saamelaismääritelmä ratkaisee, keihin ILO-sopimusta ja siinä olevia oikeuksia sovelletaan, Lohi toteaa.

Autton ja Lohen mukaan ILO 169-sopimuksen ratifioinnin osalta on edelleen olemassa avoimia kysymyksiä, joihin täytyy löytyä täysin aukottomat vastaukset, ennen kuin ratifiointia voidaan edistää.

Kansanedustajien mukaan niin kauan kuin saamelaismääritelmästä ei vallitse riittävän laajaa yksituumaisuutta, on käytännössä mahdotonta ajatella, että Saamelaiskäräjillä olisi legitimiteettiä edustaa yksinään kaikkia saamelaisia ILO 169-sopimuksen tarkoittamana alkuperäiskansana. Lisäksi sopimuksen ratifiointi on mahdotonta niin pitkään kuin ei ole selvää tietoa siitä, mitä maanomistus olosuhteille ja maan hallinnasta päättämiselle tapahtuisi ratifioinnin jälkeen.