1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Puutteelliset osoitemerkinnät vievät tärkeitä minuutteja hätätilanteissa

Helsingin pelastuslaitos törmää lähes päivittäin tilanteisiin, jossa kallista aikaa kuluu hukkaan oikeaa osoitetta etsiessä. Pelastuslaitos kehottaakin kiinteistöjä petraamaan omissa osoitemerkinnöissään.

Kotimaan uutiset
Talonumero Alvar Aallon Aira-talon seinässä.
YLE / Sanna Pirkkalainen

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan kiinteistöllä on petrattavaa rakennusten osoitenumeroinnissa. Puutteelliset ja vaihtelevat osoitemerkinnät hidastavat avun saantia hätätilanteissa ja voivat pahimmillaan aiheuttaa useiden minuuttien viiveen.

– Me näemme päivittäin sitä ajanhukkaa, joka me menetetään hätätilanteessa väärien tai heikosti merkittyjen kiinteistön osoitetietojen takia. Siinä voi syntyä pidempikin viive, jos hätätilan havaitsee esimerkiksi henkilö, joka ei tunne ympäristöä ja joutuu pitkään etsimään osoitetta hätäkeskukselle, sanoo viestintäpäällikkö Taisto Hakala Helsingin pelastuslaitokselta.

Yle Helsinki kertoi torstaina, että pelastuslaitoksella on ollut ongelmia myös veden saannissa palopaikoilla. Pelastuslaitoksen mukaan puolet Helsingin paloposteista on joko täysin toimintakunnottomia tai puutteellisesti merkittyjä.

Palopostien huollosta ja kuluista neuvotellaan parhaillaan pääkaupunkiseudun kuntien ja HSY:n kesken.

Halpa tapa parantaa taloyhtiön turvallisuutta

Kaupunki vastaa yleisten alueiden ja katujen merkitsemisestä, mutta yksityisillä tonteilla olevien rakennusten, kuten talon ja rappujen numeroiden esille asettaminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan rakennuksen osoitenumeroinnin on oltava selvästi havaittavissa kadulle molemmista suunnista lähestyttäessä. Kesällä on pidettävä myös huolta, ettei kasvillisuus pääse peittämään osoitemerkintöjä.

– Ohjeet ovat mielestäni hyvin selvät ja me myös puututaan asiaan aina, kun havaitaan tässä puutteita. Toivottaisiin kuitenkin, että kaikki kiinteistöt ottaisivat tämän tehtäväkseen ja tarkastelisivat omaa osoitteistoaan.

Osoitemerkkien sijoittelun tarkka suunnittelu on halpa tapa parantaa kiinteistön turvallisuutta.

Väliaikaisten merkintöjen tulee olla yhtä selkeitä

Erityisen hankalia paikkoja ovat vasta rakenteilla olevat alueet, missä ei vielä ole kiinteitä merkintöjä. Hakala kuitenkin muistuttaa, että myös rakennusalueilla sattuu usein onnettomuuksia ja silloin hätäajoneuvojen tulee löytää paikalle.

Toisen haasteen aiheuttaa täydennysrakentaminen, sillä oikean asunnon löytyminen useiden joukosta ahtaalla alueella vaatii selkeää ohjeistusta.

– Suositeltavaa on, että alueen kiinteistöt tekevät yhteistyötä ja huolehtivat siitä, että se koko alue on hyvin selvästi havainnoitavissa. Esimerkiksi yhteisten aluekarttojen asentaminen sisääntuloväylien varrelle on yksi hyvä keino.

Lue seuraavaksi