Talvivaaran pilaamien järvien kunnostussuunnitelmat esillä

Talvivaaran kaivoksen pilaamien järvien kunnostussuunnitelmiin voi ottaa kantaa. Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut yhtiön tekemät suunnitelmat vesistöjen merkittävän pilaantumisen korjaamiseksi.  

Kotimaa
Kivijärvi sijaitsee Talvivaaran eteläpuolella.
Kivijärvestä ei ole saanut ottaa edes löylyvettä toukokuusta 2011 lähtien.Heikki Rönty / Yle

Kainuun ELY-keskuksen kuulutuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vesistöjen pilaantumista arvioidaan tapahtuneen Talvivaaran kaivospiirin alueella sekä Oulujoen vesistön suunnalla kaikissa vesistöissä Kolmisoppeen asti ja Vuoksen vesistön suunnalla kaikissa vesistöissä Kivijärveen asti.

Kunnostussuunnitelmat perustuvat ympäristövastuulakiin. Vaihtoehtoina on ensisijaisesti vahinkojen korjaaminen ennen vahinkoa vallinneeseen tilaan. Jos tähän ei päästä, vahinko on korvattava täydentävällä, muulla tavalla. Tehtävillä toimenpiteillä on korvattava luonnonvaralle ja luonnonvarapalvelulle aiheutuvat väliaikaiset menetykset siihen saakka, kunnes ensisijainen ja täydentävä korjaaminen on vaikuttanut täysimääräisesti.

Lain mukaan Kainuun ELY-keskuksen on otettava huomioon toimenpiteistä päättäessään vahingon luonne, laajuus sekä vakavuus, luonnollisen palautumisen mahdollisuus, ihmisen terveydelle aiheutuvat riskit, vahingon korjaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut alueella mahdollisesti tapahtuneet vahingot.

Ennen korjaavien toimenpiteiden valinnasta päättämistä varataan toiminnanharjoittajan lisäksi myös muille asianosaisille ja viranomaisille tilaisuus tulla kuulluksi.

Nähtäville asetetaan asian käsittelyssä kuulutuksen tekemiseen mennessä kertynyt materiaali (siirryt toiseen palveluun), johon sisältyvät muun muassa ennakolta hankitut asiantuntijaviranomaisten lausunnot sekä selvityksiä korjaavien toimenpiteiden valinnan pohjaksi.

Kirjalliset muistutukset on toimitettava Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon viimeistään 2. maaliskuuta.